Ledig stilling

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder

Våland -barnehagene er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune som består av barnehagene Vålandshaugen, Våland, Bokkaskogen og Teknikken. Våre bygg ligger i gå avstand til hverandre, og er bynære med gode tog og bussforbindelser. Naturområder i nærheten er blant annet Vålandsskogen og Mosevannet.

Virksomheten har også en egen avdeling for utførere som gir spesialpedagogisk hjelp til private barnehager i Stavanger kommune.

Våland-barnehagene har som mål  å oppnå et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet. 
Den ledige stillingen er for tiden i Vålandshaugen barnehage. Vålandshaugen barnehage er en 4 avdelings barnehage som ligger idyllisk til nær Vålandstårnet på Våland. 

Som pedagogisk leder vil du blant annet ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk innhold på avdeling, i tråd med styringsdokumenter for Stavangerbarnehagen, Rammeplan for barnehagen og barnehagens øvrige planer.

Kvalifikasjoner:

-Godkjent barnehagelærerutdanning
-Gode evner til å synliggjøre teori i praksis
-God kjennskap til Barnehageloven § 31 (retten til spesialpedagogisk hjelp)
-Gode digitale ferdigheter
-Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå tilsvarende B1

Personlige egenskaper:

-Du er faglig dyktig og oppdatert
-Du er tydelig, målrettet og handlekraftig
-Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
-Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
-Du er aktiv bidragsyter for et godt arbeidsmiljø 
-Du er løsningsorientert og endringsvillig

Vi tilbyr:

-En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
-God oppfølging, kurs og egne ordninger for nyutdannede 
-Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
-Stillingskode: 763700         Lønn:485400-569100  etter ansiennitet +36.000 i ped ledertillegg