• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0201, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5063437
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 11.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Rosenborg barnehage er en 3-avdelings barnehage med 42 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger skjermet til i en bakgård mellom Bislett og Bogstadveien. Avdelingene er aldersdelte og samarbeider mye på tvers. Dette gjør at alle blir godt kjent med hverandre.
I Rosenborg barnehage er vi særlig opptatt av relasjonsarbeid, som gir trygge barn i trygge inkluderende omgivelser. Valgene som tas samsvarer med det vi forstår som barnets beste. I barnehagen vår har vi også et mangfold av språk og kulturer, noe som har ført oss frem til vårt satsningsområde som er språk og kommunikasjon. Dette satsningsområdet følger oss gjennom hele dagen i barnehagen.
Rosenborg barnehage er "mulighetenes verksted"! Dette er felles visjon for de kommunale barnehagene i bydel Frogner. Vi ønsker å fokusere på mangfold, utfoldelse og vekst. Visjonen er løsningsfokusert. Vi vil være på jakt etter muligheter!

Er du utdannet barnehagelærer og kan tenke deg å være pedagogisk leder i en barnehagen i kontinuerlig faglig utvikling? Vil du være med å skap gode møteplasser mellom mennesker på tvers av språk og kultur? Ønsker du deg en arbeidshverdag med godt samarbeid, humor, glede, undring og nysgjerrighet? Send oss en søknad!

Arbeidsoppgaver:

Bidra med pedagogisk ledelse av barnehagen som en lærende organisasjon

Lede prosesser med å sette intensjoner og mål fra styringsverktøy ut i handling i barnehagen

Ivareta enkeltbarn og barnegruppens behov.

Aktivt bidra til å skape meningsfulle og inkluderende barnehagedager fylt av lek, glede, humor, undring og nysgjerrighet.

Skape gode møteplasser for barna hvor de får utfolde seg i lek og læring; rommet som tredje pedagog.

Veilede medarbeidere, og involvere dem i det pedagogiske arbeidet.

Tilrettelegge for, utvikle og bidra til et godt foreldresamarbeid.

Planlegge, dokumentere, synliggjøre, iverksette og vurdere pedagogisk arbeid/prosesser for enkeltbarn og barnegruppa.

Delta aktivt i samarbeidet i barnehagen, både i barnehagens pedagogteam og i personalgruppa som helhet.

Ha medansvar for samarbeid med tverrfaglige tjenester.

Bruke refleksjon som metode for å utvikle egen kunnskap, og for utvide medarbeideres kunnskap og bygge gode relasjoner.

 

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning som barnehagelærer.

Bestått nasjonal norskprøve 3 eller tilsvarende. Må dokumenteres.

God, oppdatert kunnskap om barnehagefeltet, herunder Lov om barnehager; rammeplan for barnehager.

Kunnskap om og interesse for arbeid med flerspråklige barn.

Beherske digitale verktøy.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Personlige egenskaper:

Du er vennlig, empatisk og trygg i lederrollen.

Du har et positivt menneskesyn med evne til å se muligheter for videreutvikling.

Du evner å lede tillitsbasert.

Være en relasjonsbygger.

Du knytter fag til praksis, reflekterer og synliggjør det faglige i praksishandlinger for videre utvikling.

Du inspirerer, involverer og motiverer dine medarbeidere.

Du liker å samarbeide, men kan også jobbe selvstendig.

Du bidrar i arbeidshverdagen med glede, humor, undring, nysgjerrighet og inkludering.

Personlige egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Veiledning av barnehagens styrer.

Veiledningsgrupper for nyutdannede på tvers av barnehagene i bydelen.

Fem fagdager i året

En barnehage som er opptatt av å utvikle et godt leke- og læringsmiljø for barna, og et godt og utviklende arbeidsmiljø for de ansatte.

Barnehagen er midt inne i et treårig kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med OsloMet.

Barnehagen er med i Homansbyenprosjektet. En levekårssatsning i Nedre Homansbyen.

Det er styrer i 100% stilling i barnehagen.

Lønn som pedagogisk leder, lønnstrinn 32 - 45 (kr.516.400 - 646.800).

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0201, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5063437
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 11.03.2023