Ledig stilling

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder

Tastabarnehagene består av Eskeland, Vardeneset, Gullfaks, Barnehagen Tasta, Smietunet og Smiene barnehage. Vi er i en spennende prosess med å bygge ny virksomhet med en felles pedagogisk plattform for alle våre 6 barnehager. 

Som pedagogisk leder vil du blant annet ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk innhold på avdeling, i tråd med Rammeplan for barnehagen og barnehagens øvrige planer.

Våre verdier er: Engasjement, trivsel og inkludering.
Vår visjon er: Kompetente barn SAMMEN MED kunnskapsrike voksne

Tastabarnehagene preges av et inkluderende og raust miljø, og våre medarbeidere har høy faglig kompetanse. Barna i Tastabarnehagene skal møte voksne som er opptatt av høy kvalitet i alle ledd. Er du den vi søker som en del av teamet vårt?

Arbeidsoppgaver:

 • Veilednings- og formidlingsansvar for det øvrige personalet på avdelingen  
 • Spesialpedagogisk arbeid og samarbeid med ulike instanser
 • Medansvar for observasjon, kartlegging, dokumentasjon og synliggjøring av arbeidet 
 • Foreldresamarbeid på avdelingen  
 • Aktivt bidra til utvikling, kompetanseheving og nytenkning i barnehagen
 • Være med å bygge Tastabarnehagene sammen med oss

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Gode evner til å synliggjøre teori i praksis
 • God kjennskap til Barnehageloven § 31 (retten til spesialpedagogisk hjelp)
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå tilsvarende B1

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig dyktig og oppdatert
 • Du er tydelig, målrettet og handlekraftig
 • Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Aktiv bidragsyter for et godt arbeidsmiljø 
 • Du er løsningsorientert og endringsvillig

Vi tilbyr:

 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
 • En arbeidsplass preget av humor og glede
 • PC, iPad og andre digitale verktøy på hver avdeling
 • God oppfølging, kurs og egne ordninger for nyutdannede 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Stillingskode: 763700 - Pedagogisk leder
 • Vi følger Stavanger kommune sine retningslinjer om lønnsplassering