Ledig stilling

Haugesund kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Lysskar barnehage er en to-avdelingsbarnehage som ligger sør i Haugesund. Vi har et stort og lunt uteområde og nærhet til skog og lekeplasser. Vi har nå ledig en fast stilling som pedagogisk leder.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk leder har ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn.
 • Pedagogisk leder skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.
 • Pedagogisk leder er leder av arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han /hun er satt til å lede.
 • Pedagogisk leder har ansvar for foreldresamarbeid.
 • Pedagogisk leder har ansvar i forhold til oppfølging av barn med spesielle behov.
 • Pedagogisk leder forplikter seg til å jobbe i tråd med barnehagens pedagogiske plattform og kommunens til enhver tids satsninger

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Det er ønskelig med erfaring som pedagogisk leder i barnehage.
 • Det er ønskelig med erfaring i oppfølgning av barn med spesielle behov.
 • Det forutsettes at søkere har grunnleggende forståelse for og kan benytte IKT som verktøy.
  Det kreves tilfredsstillende politiattest ved tilsetting.
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 

Personlige egenskaper:

 • Du har barnets beste i fokus.
 • Du har gode leder -og samarbeidsegenskaper.
 • Du er prosessorientert og fleksibel, du forstår barns behov og har evne til å bygge gode relasjoner.
 • Du er utadvendt og har evnen til å kommunisere godt både skriftlig og muntlig. 
 • Du er selvstendig og strukturert med god gjennomføringsevne.
 • Du kan være i fysisk aktivitet og delta i lek med barna.
 • Du tar personlig initiativ og ansvar for egen og andres trivsel. 

Vi tilbyr:

 • Profesjonsveiledning av nyutdannede pedagogiske ledere og barnehagelærere.
 • Vi tilbyr faglig nivå med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Spennende utfordringer både faglig og menneskelig i en lærende organisasjon.
 • Godt kollegialt fellesskap 
 • Rom for kreativitet og eget initiativ
 • Fokus på HMS arbeid.