Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder

MASTRA-barnehagene som består av Bru, Skorpefjell og Vestre Åmøy barnehage. Vi søker en pedagogiske leder som har gode mellommenneskelige egenskaper, som er leken, engasjert og med stor omsorg for de minste i barnehagen. En pedagog som vil jobbe målrettet for et oppvekstmiljø der barn kjenner og erfarer at de er verdifulle og kompetente.

Alle barnehagene har flotte nye bygg, og ligger nydelig til med natur og hav på alle kanter. Alle bygg har gymsal som alle avdelinger kan disponere. På Bru har vi også barnehagesykler som brukes av alle avdelinger, det gir rom for at også de minste får utforske områder som ikke ligger tett på barnehagen. Barnehagen har også to båter som i hovedsak benyttes av Naturvettene.

Pedagogiske ledere hos oss er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Som pedagogisk leder skal du veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede. 

MASTRA-barnehagene satser på kompetanseheving for personalet. Vi deltar blant annet i lærende nettverk og regional kompetanseheving (REKOMP). I alle bygg har vi hatt fokus på inkluderende barnehagemiljø,  i Bru har vi hatt ett ekstra fokus på voksenrollen som ressurs i uteleken.  Det har gitt en god utvikling i barnehagene med økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis. REKOMP skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. 

Vi har 1 fast stillinger (100 %) på småbarn (0-3 år) i Bru barnehage. 

Arbeidsoppgaver:

ARBEIDSOPPGAVER
- Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet
- Ansvar for barnegruppen, se barnets individuelle behov og skape gode utviklingsmuligheter
- Deltakelse i barnehagens ledergruppe
- Ansvar for veiledning og oppfølging av medarbeidere og foresatte  
- Samarbeid med foreldre og eksterne samarbeidspartnere
- Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen

Kvalifikasjoner:

KVALIFIKASJONER
- Utdannet førskolelærer eller barnehagelærer
- Personer med annen utdanning eller erfaring som pedagogisk leder på dispensasjon kan bli vurdert
- Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
- Beherske relevant dataverktøy
- Politiattest må framlegges før tiltredelse       

Personlige egenskaper:

PERSONLIGE EGENSKAPER
- Gode evner til å skape tillit og danne relasjoner
- Lederansvar for sitt team
- Er faglig engasjert og opptatt av utvikling
- Evner å ta barneperspektivet, legger til rette for, og deltar i barns lek og utvikling
- Viser fleksibilitet, kreativitet og stort løsningsfokus
- Har et ekstra hjerte for de minste i barnehagen. 

Vi tilbyr:

VI TILBYR
- Nye og flotte barnehager i naturskjønne omgivelser med natur og hav på alle kanter
- Avdelingsbarnehager
- Arbeidsrom for planleggingstid
- Veiledning for nyutdannede
- Et kjekt, sosialt og trivelig arbeidsmiljø
- Stabile og trygge medarbeidere
- Kompetanseutvikling for alle ansatte
- Gode forsikring- og pensjonsordninger i KLP (Kommunal landspensjonskasse)
- Stillingskode: 763700 (pedagogisk leder) 670900 (barnehagelærer)

Lønnsstige 42: 423 500 – 523 100 (16 års ansiennitet). Det blir også gitt et tillegg på kr. 36 000 til pedagogisk leder.