Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Pedagogisk leder 

Offentlig forvaltning

Ensjø Torg barnehage åpnet i august 2020 i moderne lokaler rett ved Ensjø T-banestasjon. Barnehagen har 5 avdelinger med  63 barn i alderen 0-6 år. 3 avdelinger med barn fra 1-3 år og 2 avdelinger med barn fra 3-6 år. Personalet består av 8 pedagogiske ledere, 4 barne- og ungdomsarbeidere, 3 barnehagemedarbeidere og 1 styrer. Satsningsområde til barnehagen er bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. Vi er mye på tur og elsker å utforske barnehagens nærmiljø. Vi søker en positiv, engasjert og faglig dyktig barnehagelærer i et vikariat fra 24 oktober 2022 til 31 januar 2023 med muligheter for forlengelse. Aktuelle søkere må ha evne til å se barnehagen som en helhet og trives med å samarbeide med andre. 

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering.
 • Ansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet.
 • Ansvar for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen.
 • Medansvar for utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Opparbeide og ivareta foreldresamarbeidet.
 • Ansvar for veiledning av det øvrige personale.
 • Medansvar for at personalet arbeider mot felles målsettinger.
 • Medansvar for barnehagens samarbeid med andre tjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves godkjent førskolelærerutdanning / barnehagelærerutdanning. Andre med annen relevant høgskole-/universitetsutdanning innen pedagogikk er velkomne til å søke. For søkere uten førskolelærerutdanning / barnehagelærerutdanning kan det søkes/gis dispensasjon fra utdanningskravet for inntil 1 år.
 • For søkere med relevant utdanning fra andre land enn Norge kreves det godkjenning av utdanningen fra Utdanningsdirektoratet. Dokumentasjon på godkjenningen må vedlegges søknaden.
 • Evne til å planlegge, strukturere og organisere.
 • Evne til å ta initiativ, samarbeide og arbeide selvstendig.
 • Evne til å se løsninger og være fleksibel.
 • Stabilitet og tilstedeværelse vil bli vektlagt.
 • Søkere må beherske godt norsk muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må vedlegge dokumentasjon på at de oppfyller kravet om norskferdigheter i barnehageloven § 28. Søknader uten vedlagt dokumentasjon blir ikke vurdert.

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, initiativrik og opptatt av faget.
 • Du er aktiv sammen med barna og liker å være ute.
 • Du har gode lederegenskaper og kan bidra aktivt på basen og i lederteamet.
 • Du har evnen til å motivere, reflektere, skape begeistring og veilede dine kollegaer.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du bidrar inn i arbeidsmiljøet både faglig og sosialt.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Tiltredelse krever godkjent politiattest.

Vi tilbyr:

 • Ny barnehage i moderne lokaler
 • En bydel som satser på kompetanseutvikling av barnehageansatte, herunder veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 45 (kr 516 400,- til kr 646 800,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
 • Gode forsikrings- og tjenestepensjonsordninger.
 • Personalhytte
 • Rabatt på trening hos SATS