Ledig stilling

Lillehammer kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har 12 kommunale barnehager og er organisert under sektor for Oppvekst, utdanning og kultur.
Sektoren har en felles visjon:
God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring
Verdier vi bygger vårt arbeid på: Profesjonalitet - Ansvarlighet - Respekt.

Fra 1.1.2023 har Norbana barnehage ledig en 100 % fast stilling som pedagogisk leder.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med leder. 

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Fast ansettelse skjer med 6 måneders prøvetid, for øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Ved ansettelse kreves politiattest.

Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for pedagogisk planlegging og gjennomføring av planer
 • Daglig arbeid med og tilstedeværelse for enkelt barn og barnegruppen
 • Veilede og følge opp personalet faglig
 • Motivere og inspirere de ansatte til å yte det beste for barna
 • Aktiv deltager i barnehagens lederteam
 • Arbeide selvstendig og i team
 • Ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av godt foreldre- og personalsamarbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning
 • Vi søker barnehagelærere som kan inspirere og motivere sine medarbeidere til å realisere barnehagens mål og samfunnsmandat
 • Gode IKT ferdigheter
 • Erfaring fra barnehage er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Selvstendig, løsningsorientert og gode samspillsferdigheter
 • Profesjonell, faglig engasjer og reflektert
 • God rollemodell
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Veiledning av nyutdannede
 • Solid og engasjerende fagmiljø
 • Engasjert barnehageeier
 • Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger