Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna!  
Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap bestående av 170 barnehagelærere og ca 200 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager.  
Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. For oss er det viktig å være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen.  

Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Spesialpedagoger, barnevernspedagoger, idrettspedagoger, vernepleiere, faglærere og allmennlærere er målgruppa, og i dag har vi 21 fagpedagoger fordelt på 13 barnehager.  

Lohøgda barnehage trenger en dyktig barnehagelærer på storbarns avdeling. Du vil fungere som pedagogisk leder sammen med en annen pedagogisk leder og en barnehagemedarbeider. Barnehagen har tre avdelinger, en småbarns avdeling og to storbarns avdeling. Vår åpningstid er fra 07.30-17.00. Vi er 9 ansatte 5 førskolelærere, en fagpedagog og 3 barnehagemedarbeider.

Vi har et godt arbeidsmiljø med rom for diskusjoner og refleksjon over egen praksis. Vi er en leken, engasjert og faglig gjeng med pedagogiske ledere, medarbeidere og fagpedagoger. Nå mangler vi bare deg!

Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn. Derfor har Alna barnehageenhet definert en kjernetid på 5 timer hver dag.  
Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell!  

Vi søker etter pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning.

Arbeidsoppgaver:

Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn 
Ansvar for ledelse av vurderings- og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen/basen 
Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta god samhandling og samarbeid med foreldre 
Være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i felles faglig utvikling av barnehagen 
Pådriver i det systematiske språkarbeidet 
Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområde 
Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og  PPT 
Aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner:

Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven 
Gode leder- og samarbeidsevner 
God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse 
Menn oppfordres til å søke 
Ved godkjent utenlandsk utdanning, kreves dokumentasjon på bestått norsk på nivå B2. Dokumentasjon  på godkjenning av utdanning og  bestått norskkrav må vedlegges søknaden. 

Personlige egenskaper:

Ser hvert enkelt barn og har en anerkjennende praksis 
Ser deg selv og barnehagen som et ledd i en lærende organisasjon 
Leken og lærende 
Løsningsorientert og fleksibel 
Ønske om å gjøre en forskjell i barns hverdag 
Ønske om faglig og personlig utvikling.             

Vi tilbyr:

Enhetlig faglig fokus, mål og retning 
Felles faglige fora på tvers av barnehagene, og bydel 
Veiledning av nyutdannede og nyansatte 
Vi tilrettelegger for relevant videreutdanning 
Kurs og opplæring i tråd med bydelens satsingsområder 
Fem planleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten 
God pensjonsordning, som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din lønn til pensjonsinnskudd 
Ltr. 31-44