Ledig stilling

Oslo kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Vil du bli en del av vårt faglige team?

Vi søker deg som vil være med å sikre god kvalitet i barnehagen. Du som har et brennende engasjement for barns hverdag og mot nok til å gjøre en forskjell.

Tallberget barnehage er en base barnehage med 72 barn fordelt på 6 grupper. En pedagogisk leder må like å jobbe tett med mennesker, store og små.
Du må ha evnen til å skape tillit både hos barn, foresatte og kollegaer, og ha evnen til å stimulere til trivsel og godt samspill mellom barna. Vi har et stor fokus på at alle barn får oppleve seg selv som verdifulle og bidra i et sosialt fellesskap. Vi skal forebygge, avdekke, og stoppe mobbing og krenkelser. Barnehagen skal fremme likestilling og motvirke alle former for diskriminering.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å sikre barns medvirkning
 • Ansvar for foreldresamarbeidet på gruppen
 • Ansvar for oppfølging av enkelt barn og gruppen
 • Ansvar for å sikre god kvalitet på gruppen/basen
 • Ansvar for å veilede og lede personalet på din gruppe
 • Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet i tett samarbeid med den andre pedagogiske lederen og øvrig personale

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdannelse (ved utdannelse fullført i utlandet må det legges ved godkjenning fra NOKUT og UDIR)
 • Søkere med annen relevant universitets- eller høyskoleutdanning med barnehagefaglig og/eller pedagogisk kompetanse kan være aktuelle
 • Kan bruke digitale verktøy
 • God kunnskap om rammeverket
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Krav om bestått norsk språkprøve B2
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse
 • Erfaring fra arbeid med barn og fortrinnsvis fra basebarnehage
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du er uredd på barns vegne
 • Du er faglig, engasjert og reflektert
 • Du er løsningsorienter og fleksibel
 • Du er god på samarbeid og planlegging
 • Du har evne til å ivareta det enkelte barnet og gruppen som helhet
 • Du er oppdatert innenfor fagområdet og jobber godt med å sikre god kvalitet i barnehagen. Det er ønskelig at du har kunnskap om Class og prosjektet "Trygg før 3"

Vi tilbyr:

 • Et stort faglig miljø med engasjerte ansatte
 • En barnehage med fokus rettet inn mot barns beste
 • En barnehage i stadig utvikling og som jobber aktivt rettet inn mot kvalitet i arbeid med barn
 • Pedagogisk leder lønnes i lønnstrinn 31 - 44 (508 900 - 634 400) avhengig av ansiennitet
 • Pedagogisk leder uten barnehagelærerutdannelse, men med annen relevant 3-årig utdannelse, lønnes i lønnstrinn 28 - 41 (490 100 - 601 700) avhengig av ansiennitet