Ledig stilling

Oslo kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Bredtvet barnehage søker etter pedagogisk leder i 100% stilling, til en avdeling med 16 barn i alderen 2 - 5 år.

Bredtvet barnehage er en spennende flerkulturell barnehage med fokus på språk, lek, omsorg og sosial kompetanse. Vi er sertifisert Lesefrø-barnehage, som betyr at vi bruker bøker som et ledd i utvikling av barnas språk. Vi deltar nå i et flerårig forskningsprosjekt, Språksterk 1 - 6, i samarbeid med UiO, i tillegg til vårt lokale prosjekt, Boka mi. I tillegg har vi satsing på opplæring om traumer, vold i nære relasjoner og Barnehjernevernet. Vi tilstreber et godt arbeidsmiljø med sterkt fokus på fag.

Barnehagen er sterkt faglig bemannet, med stedlig styrer og fem pedagogiske ledere som alle har barnehagelærerutdanning. I tillegg har vi en spesialpedagog i 50% stilling knyttet til barnehagen, for å styrke det allmenn-pedagogiske arbeidet. 

Bredtvet barnehage har 51 plasser for barn i alderen 1 - 6 år, fordelt på 3 avdelinger. Vi ligger skjermet til i et friluftsområde, med mulighet for gode naturopplevelser. Kort vei til bibliotek, Nordtvet gård og kollektiv transport.

Arbeidsoppgaver:

- Pedagogisk ledelse av en avdeling med 16 barn, i alderen 2 - 5 år, i team med en barnepleier og en barnehagemedarbeider
- Være en aktiv del av lederteamet i barnehagen
- Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeid med barn
- Tett samarbeid med barnehagens spesialpedagog og avdelingens støttepedagoger
- Oppfølging av Oslostandardene
- Skape et godt leke- og læringsmiljø
- Følge opp barnegruppen, enkeltbarn og barn med behov for særskilt tilrettelegging
- Bidra til kompetanseheving innad i barnehagen 
- Bidra i opplæring og prosjekter

Kvalifikasjoner:

- Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Bestått norskprøve etter gjeldende lovverk
- Ved ansettelse må politiattest fremlegges

Personlige egenskaper:

- Løsningsorientert
- God faglighet
- Ansvarsbevisst, fleksibel og åpen for utfordringer
- Gode lederegenskaper med evne til å arbeide selvstendig, strukturert, mål- og resultatrettet
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å motivere og veilede dine medarbeidere
- Erfaring fra arbeid i barnehage
- Kjennskap til Oslobarnehagens kvalitetsstandarder, verktøy og veiledere
- Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

- Utfordrende og spennende oppgaver i en barnehage i utvikling
- Godt arbeidsmiljø
- 5 planleggingsdager i året
- Stedlig styrer i barnehagen
- Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
- IA-bedrift
- Lønnsplassering i lønnstrinn 31 til 44 (kr 508 900,- til kr 634 400,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.