Ledig stilling

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder

Stokka-barnehagene består av Stokka-, Stokkadalen-, og Stokkatunet barnehager og har totalt 25 avdelinger fordelt på ulike bygg. Stokkatunet har i tillegg til ordinære avdelinger 2 spesielt tilrettelagte avdelinger for barn med behov for særskilt hjelp og støtte. Allsidige turområder i nærmiljøet som Lille- og Store Stokkavann, Mosvannet og Byhaugen benyttes flittig i tillegg til Siddishallen, Stavanger og Lassa stadion og ulike museer for barn. På grunn av ansatte som pensjoneres og ansatte som skal ha ulike permisjoner, har vi ledige stillinger i Stokka og Stokkadalen barnehager. Stokka-barnehagene er inspirert av Reggio Emilia filosofien og satser på systematisk kompetansebygging av alle ansatte i tråd med Stavangerbarnehagens og egne satsningsområder. Stillingsstørrelse og dato for tiltredelse kan diskuteres. Barnehagelærere med og uten erfaring, siste års barnehagelærer-studenter og kandidater med annen pedagogutdanning ønskes velkommen til å søke hos oss.

Ta kontakt for en prat!

Vi jobber hver dag for at barn, foreldre, ansatte og ulike samarbeidspartnere skal oppleve vår visjon;
"Med rom for alle og blikk for den enkelte".

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og pedagogiske innhold.
Veilede og inspirere fagarbeidere og assistenter.
Delta aktivt i ulike møtefora og være positiv til å dele kunnskap og kompetanse.
Sørge for et godt samarbeid med foreldre, medarbeidere, ledelsen og andre samarbeidspartnere.
Ansvar for å gi alle barn god omsorg og være rollemodell.
Arbeide i tråd med gjeldende planer og styringsverktøy.
Bidra til utvikling, kompetanseheving og nytenkning i barnehagen.

Kvalifikasjoner:

Godkjent barnehagelærerutdanning
Kommuniserer på en klar og tydelig måte, både skriftlig og muntlig.
Gode IT-kunnskaper
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Gode lederegenskaper og dyktig pedagog.
Gode samarbeidsevner både som leder av eget team men også generelt med andre kolleger, foreldre og ulike samarbeidspartnere. 
Positiv og engasjert i endringsarbeid med fokus på løsninger.
Er aktiv, tilstedeværende, engasjert, positiv og fleksibel.

Vi tilbyr:

Allsidig fagmiljø.
Profesjonsveiledning til nyutdannede.
Gode velferdsordninger.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Årslønn stillingskode 763700 pedagogisk leder: kr. 423.500 - 523.100 avhengig av ansiennitet. Ped.ledertillegg på kr 36.000,- pr år kommer i tillegg til årslønn uavhengig av ansiennitet.

Annen pedagogutdanning lønnes i tråd med Stavanger kommune sin lønns- og stillingsoversikt.