• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0687, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4668454
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Fuglemyra barnehage har fast ledig stilling som pedagogisk leder, fra 01.08.2022 

Fuglemyra barnehage har 5 avdelinger med til sammen 90 barn. Barnehagen ligger sentralt på Oppsal og ved Østmarka. Vi har 50% pedagogisk bemanning, alle er utdannet barnehagelærere, i tillegg har vi idrettspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. Vi er øvingsbarnehage for barnehagelærerstudenter, for lærlinger og for elever fra videregående skoler. 


Du må ha kunnskap om hvordan fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen. Du må ha en leken, fysisk aktiv og kreativ tilnærming for å nå dine og våre faglige mål.


Våren 2022 startet vi med kompetanseheving av alle ansatte i barnehagen. Vi skal implementere «Kvalitet i praksis» (KIP), som bygger på forskningsprosjektet «Trygg før 3». Foreløpige funn i prosjektet Tf3 har vist at barnehagene har økt sin kvalitet etter intervensjoner som er iverksatt etter den systematiske kartleggingen med CLASS.


Barnehagen bruker Stafettloggen for å samarbeid med foreldrene og andre faginstanser om barnets mål og tiltak.


Aktuelle kvalifiserte søkere vil forløpende bli innkalt på intervju.

Arbeidsoppgaver:

Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeids med andre pedagogiske ledere og styrer
Ansvar for å planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet 
Ansvar for den helhetlig omsorgen for barna, og være med å skape et godt pedagogisk læringsmiljø i samarbeid med barnehagens fagmiljø
Ansvar i systematisk observasjon av barnegruppen og enkeltbarn
Ansvar for å følge opp barnegruppen, enkeltbarn og barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Ansvar for foreldresamarbeid og ivareta foresattes medvirkning
Ansvar for å delta i endrings- og utviklingsarbeid og holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdannelse som barnehagelær eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i både barnehage- og småbarnspedagogikk
Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved dokumentert godkjenning fra Nokut/Utdanningsdirektoratet som viser at utdannelsen er kvalifisert til å inneha stilling som styrer og pedagogisk leder i barnehage i Norge. Søkere uten dokumentasjon, vil ikke bli vurdert
Søkere med utenlands utdanning må legge ved dokumentert god muntlig og skriftlig framstillingsevne tilsvarende norskprøve B2, på alle delene
God kompetanse i bruk av digitale verktøy
Gode lederkunnskaper. Videreutdanning i ledelse er en fordel
Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.  Det er en fordel om du har erfaring med BTI/Stafettloggen, og til prosjektet Trygg før 3 og Class

Personlige egenskaper:

Du er tilstedeværende, engasjert og genuint opptatt av barns beste
Du er god til å organisere og tilrettelegge slik at barn får en lærerik og trygg hverdag
Du innehar evne til å både samarbeide, arbeide selvstendig, strukturert, mål- og resultatrettet
Du er opptatt av å utvikle og lage gode rammer for et godt foreldresamarbeid
Du kjenner til Oslobarnehagens kvalitetsstandarder, verktøy og veiledere
Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

Lønnstrinn 31 - 44 (kr 508 900 - 634 400) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet 
Oslo kommunes pensjons og forsikringsordninger
En bydel som satser på utvikling og kompetanseheving for alle ansatte i barnehagene
Veiledning av nyutdannede og ved behov

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0687, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4668454
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune