Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder

MASTRA-barnehagen består av Bru, Skorpefjell og Vestre Åmøy, vi søker en pedagogiske leder som har gode mellommenneskelige egenskaper, og som vil jobbe målrettet for et oppvekstmiljø der barn kjenner og erfarer at de er verdifulle og kompetente. Alle barnehagene har flotte nye bygg, og ligger perfekt til med natur og hav på alle kanter.

Pedagogiske ledere hos oss er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Som pedagogisk leder skal du veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede. 

MASTRA-barnehagen har i flere år satset på kompetanseheving for personalet innenfor språk, relasjoner og endringsarbeid, bl.a. gjennom arbeid med «Språkløyper» og «Være sammen». Det har gitt en god utvikling i barnehagene med økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis. Barnehagene har fortsatt fokus på dette, men nå utfra eget ståsted og med egne målsetninger i den enkelte barnehage. Satsinger videre vil være innenfor Regional ordning for kompetanseutvikling. Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. I Bru har vi hatt ekstra fokus på voksenrollen i uteleken og betydningen har for barna at personalet er pålogget barns lek. 

Vi har 1 fast stillinger (100 %) i Bru barnehage på 0-3års avdeling.

Her vil du samarbeide med en pedagog og to fagarbeidere. I år vil avdelingen bestå av 15 barn i alderen 1-3 år, i løpet av dagen deler vi oss i smågrupper. Trygge gode relasjoner er grunnmuren for at barn skal kunne utvikle seg og utforske miljøet i samhandling med både barn og voksne.

Arbeidsoppgaver:

ARBEIDSOPPGAVER
- Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet
- Ansvar for barnegruppen, se barnets individuelle behov og skape gode utviklingsmuligheter
- Deltakelse i barnehagens ledergruppe
- Ansvar for veiledning og oppfølging av medarbeidere og foresatte  
- Samarbeid med foreldre og eksterne samarbeidspartnere
- Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen

Kvalifikasjoner:

KVALIFIKASJONER
- Utdannet førskolelærer eller barnehagelærer
- Personer med annen utdanning eller erfaring som pedagogisk leder på dispensasjon kan bli vurdert
- Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
- Beherske relevant dataverktøy
- Politiattest må framlegges før tiltredelse      

Personlige egenskaper:

PERSONLIGE EGENSKAPER
- Gode evner til å skape tillit og danne relasjoner
- Lederansvar for sitt team
- Er faglig engasjert og opptatt av utvikling
- Evner å ta barneperspektivet, legger til rette for, og deltar i barns lek og utvikling
- Viser fleksibilitet, kreativitet og stort løsningsfokus
- Glad i å være ute og nysgjerrig på hva naturen har å tilby

- Gode evner til å møte og se de minste barna i barnehagen

Vi tilbyr:

VI TILBYR
- Nye og flotte barnehager i naturskjønne omgivelser med natur og hav på alle kanter
- Avdelingsbarnehager
- Arbeidsrom for planleggingstid
- Veiledning for nyutdannede
- Et kjekt, sosialt og trivelig arbeidsmiljø
- Stabile og trygge medarbeidere
- Kompetanseutvikling for alle ansatte
- Gode forsikring- og pensjonsordninger i KLP (Kommunal landspensjonskasse)
- Stillingskode: 763700 (pedagogisk leder) 670900 (barnehagelærer)

Lønnsstige 42: 423 500 – 523 100 (16 års ansiennitet). Det blir også gitt et tillegg på kr. 36 000 til pedagogisk leder.