Pedagogisk leder

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Strømmen barnehage er det nå ledig stilling som pedagogisk leder på en forsterket avdeling. Stillingen er på en avdeling med 15 barn hvorav 5 av barna har vansker innen autismespekteret. Det er 2 pedagogiske ledere, 0,5 stilling som miljøterapeut og 3,5 stillinger som fagarbeidere på avdelingen. Vi er i kontinuerlig arbeid med å tilpasse arbeidet på avdelingen til hele barnegruppa.

Se filmen om hvordan det er å være pedagogisk leder i barnehagene i Lillestrøm kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre et utviklende, inkluderende og inspirerende leke- og læringsmiljø
 • Være en inspirator og pådriver for det pedagogiske arbeidet
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet
 • Bidra til gode medvirkningsprosesser i det pedagogiske arbeidet
 • Faglig ledelse og drift av en avdeling/ base/ sone i barnehagen
 • Bidra til et godt samarbeid med foreldrene
 • Ansvar for veiledning og tilrettelegging for fagarbeidere og assistenter
 • Ansvar for planer og oppfølging av barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i samarbeid med spesialpedagoger 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning, evt. annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. 
 • Ønskelig med videreutdanning i spesialpedagogikk.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent av Utdanningsdirektoratet for godkjenninger før 01.01.20 og av Nokut etter denne dato.
 • Erfaring fra barnehage
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn innen autismespekteret.
 • Ønskelig med erfaring med ASK
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig, jf. barnehageloven § 27
 • Du har gode IKT-ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig engasjert, tar initiativ, tar ansvar og jobber selvstendig
 • Du evner å motivere og inspirere, samt å la deg inspirere både av barn, foreldre og kollegaer
 • Du kan både veilede og bli veiledet
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Du takler høyt tempo i hverdagen
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du har arbeidsglede og bidrar i det sosiale fellesskapet
 • Du ser verdien av relasjonskompetanse
 • Opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Før tiltredelse må det legge fram godkjent politiattest i tråd med barnehageloven § 30, og tilfredsstillende tuberkulinstatus.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • God veiledningsordning for nyutdanna pedagogiske leder over en periode på 2 år
 • Egen kvalitetsplan
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag