Pedagogisk leder

Stavanger Kommune

Hinna-barnehagene består av fire kommunale barnehager, og en åpen barnehage. Disse er:
Bamsefaret barnehage, Bamsefaret åpen barnehage, Gautesete barnehage,
Mariamarka barnehage og Vågedalen barnehage.

Visjonen vår er: Hinna barnehagene - med trygghet som rot, vokser vennskap og mot.


Hinna - barnehagene er opptatt av å gi barna et godt pedagogisk tilbud hvor det enkelte barnets trivsel, trygghet og utvikling står i fokus. Vi vektlegger å knytte gode relasjoner til barna, gi masse omsorg og jobbe utfra barnets ressurser. Barna skal sitte igjen med gode minner, masse ny kunnskap, god selvfølelse og mestre sosiale ferdigheter når de går over i skolen.       
Nærområdene til barnehagene sørger for at vi kan gi barna flotte turopplevelser. Vi i Hinna-barnehagene er glade i å være utendørs og ta i bruk naturens ressurser.
Hos oss er personalet engasjert og aktivt deltakende i barnas hverdag. Vi har høy grad av pedagogtetthet med mange dyktige medarbeidere. Vi ønsker et nært samarbeid med foreldrene ved å ha en åpen og tett kommunikasjon til beste for det enkelte barnet.

 

Arbeidsoppgaver:

Pedagogisk leder med ansvar for en barnegruppe
Planlegge og organisere arbeidet sammen med øvrige medarbeidere
Arbeide i tråd med rammeplan for barnehager, målsettinger i Stavangerbarnehagen og øvrige plandokumenter
Bidra til utvikling og kompetanseheving hos kollegaer og generelt i barnehagen
Jobbe for en inkluderende barnehagehverdag å se sammenhengen mellom allmenn pedagogikk og spesialpedagogikk

Kvalifikasjoner:

Godkjent bachelor - barnehagelærer
God norskkunnskap. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke for søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du har gode samarbeidsevner  og evne til å kommunisere med ulike mennesker
Du tar ansvar og jobber selvstendig
Du deltar aktivt og faglig i å videreutvikle barnehagen
Du kan motivere og inspirere andre
Du er fleksibel, endringsdyktig og åpen for å tenke nytt

 

Vi tilbyr:

Et faglig og godt arbeidsmiljø
Gode utviklingsmuligheter
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
Systematisk veiledning av nyutdannede barnehagelærere