Pedagogisk leder

Stavanger Kommune

Madla-barnehagene består av Molkeholen, Sandal, Slåtthaug og Bråde barnehage. I tillegg har vi to åpne barnehager, Hafrsfjord og Smiodden. Vi har fokus på språk og relasjonskompetanse. I Bråde barnehage har vi to ledige faste stillinger som pedagogisk leder.

Vår visjon er "Sammen i undring, lek og glede". Mer informasjon på vår hjemmeside www.minbarnehage.no/madla.

Arbeidsoppgaver:

Ha ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og pedagogisk innhold.

Ha ansvar for å organisere og lede arbeidet på egen avdeling.

Veilede og inspirere dine medarbeidere.

Ha ansvar for foreldresamarbeid på egen avdeling.

Bidra til et godt samarbeid med foreldre, medarbeidere, ledelse og andre samarbeidspartnere.

Observasjon, kartlegging, dokumentasjon, og synliggjøring av arbeidet.

Tilrettelegge for spesialpedagogisk arbeid og ansvar for oppfølging av barn med særlige behov.

Delta på kurs og fagopplæring som tilbys gjennom kommunen og virksomheten.

Arbeide målrettet etter rammeplanen og vår visjon

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning som barnehagelærer.

God kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig.

Gode IT-kunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utenlandske søkere må ha godkjent utdanning som barnehagelærer fra utdanningsdirektoratet.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har norskprøve 3. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Du jobber godt, både selvstendig og i team.

Du er faglig engasjert.

Du er målrettet, handlekraftig og løsningsorientert.

du er tydelig, ryddig og systematisk.

Du er en god rollemodell som er aktiv og tilstedeværende.

Du viser glede, entusiasme og raushet sammen med store og små.

Du er opptatt av den gode dialogen med barn.

Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Du har et stabilt godt humør.

Gode referanser er viktig for oss.

 

 

 

 

Vi tilbyr:

En trivelig arbeidsplass med gode kolleger.

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Intern veiledning.

Ekstern veiledning av nyutdannede barnehagelærere.

Et stort fagmiljø og gode muligheter for medvirkning.

Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelse som pedagogisk leder, stillingskode 763700.

Lønn etter gjeldende tariffavtaler.