Pedagogisk leder  

Stavanger Kommune

Åsen-barnehagene ble etablert 1.1.20 etter ny virksomhetsstruktur i Stavanger-barnehagene. Åsen-barnehagene består av barnehagene  Barnas Hus, Sørmarka Arena, Tyrihans og Vannassen. Totalt utgjør det 15 avdelinger, 230 barn og 65 ansatte. Vi jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling og har inkluderende miljø for omsorg lek læring og danning som overordnet tema, med hovedvekt på livsmestring og helse. Omsorg, relasjoner og inkludering står sentralt i arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø og alle barn skal få et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Les mer om Åsen-barnehagene her: https://www.minbarnehage.no/aasen 

Vønsker oss pedagoger som har erfaring i det å lede en personalgruppe. Du må derfor være trygg på deg selv, samtidig som du fremstår som en tydelig leder. Du er medansvarlig for kvalitet, utvikling og drift på slik måte at barna kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og ansatte får mulighet til å gjøre en god jobb. Du bidrar til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet, og du har en positiv innstiling. Du har hjerte for det du driver med, og  bidrar til at barna opplever et trygt og godt barnehagemiljø.

Per tiden har vi ledig stillinger i barnehagene  Tyrihans og Vannassen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede en avdeling og skape et godt team
 • Ansvar for å gi alle barna god omsorg og være en god rollemodell
 • Ansvar for tilrettelegging og oppfølging av enkelt barn
 • Sikre et godt samarbeid med foreldre, kollegaer, ledelsen og andre samarbeidspartnere 
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet på avdeling
 • Bidra til utvikling, kompetanseheving og nytenking i barnehagen
 • Bidra aktivt i barnehagens ledergruppe
 • Arbeide i  tråd med gjeldende planer og styringsverktøy

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning 
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig 
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Dersom du har annet morsmål en norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1

Personlige egenskaper:

 • Du er raus, omsorgsfull og begeistret for arbeidet med barn, foreldre og kollegaer
 • Evner å ta barneperspektivet, legger til rette for og deltar i barns lek- og utvikling
 • Er en trygg, engasjert og faglig barnehagelærer
 • Er aktiv og tilstedeværende
 • Trives med å arbeide i team og er god på samarbeid
 • Har evne til å tenke nytt og er løsningsorientert
 • Du er selvstendig, strukturert og jobber målrettet
 • God arbeidskapasitet,  arbeidsmoral og gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • En virksomhet som tilbyr stort faglig miljø
 • Inkluderende og dyktig personalgruppe 
 • Et kjekt og trivelig arbeidsmiljø
 • Profesjonsveiledning til nyutdannede
 • Interessante og utviklende arbeidsoppgaver med mulighet for medvirkning
 • Deltakelse på kurs og fagopplæring
 • Stillingskode: 763700
 • Lønn: 440 000 - 505 000 etter ansiennitet. Det blir gitt et tillegg på kr. 30 000 til pedagogisk leder.