Pedagogisk leder

Stavanger Kommune

Vestre platå-barnehagene er sentrumsnære barnehager og består av Solvang, Bjergsted, Kampen og Hertervigtunet barnehage. Vi er i en spennende prosess etter virksomhetssammenslåing, og sammen arbeider vi for et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet. Vår visjon er BARNDOM I SENTRUM. Felles kjerneverdier er livsglede, inkludering, kjærlighet og trygghet. (L-I-K-T) Vestre platå-barnehagene har ledig fast stilling som pedagogisk leder. Er du utdannet barnehagelærer og ønsker å bli en del av et kjekt team? 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet
 • Bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte
 • Sikre et godt samarbeid med foreldre, medarbeidere og ledelsen
 • Samarbeid med andre instanser knyttet til barnehagevirksomhet
 • Ta del i arbeidet med å videreutvikle Vestre platå-barnehagene 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Gode digitale ferdigheter
 • God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
 • Dersom annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har bestått språknivå tilsvarende B1
 • Evne til å omsette teori til praksis
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du byr på deg selv, og har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foreldre og kollegaer
 • Du er en trygg og faglig sterk barnehagelærer
 • Du har evne til å tenke nytt, er løsningsorientert og endringsvillig
 • Du byr på deg selv, både gir og tar plass i fellesskapet, og har god relasjonell kompetanse
 • Du har god arbeidsmoral og arbeidskapasitet og  takler et hektisk arbeidsmiljø på en konstruktiv måte

Vi tilbyr:

 • Engasjert ledelse og godt fagmiljø
 • PC og andre digitale verktøy
 • Eget veiledningsprogram for nyutdannede 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode 763700, Pedagogisk leder: 440 000-535 000, etter ansiennitet