Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3363729
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Pedagogisk leder

Bli med å skape byens beste barnehager!

Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen». Kulturlivet er mangfoldig og rikt og bydelen har mange kafeer, små butikker, parker og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter. Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer.
Bydelens barnehager er ulike og har spennende særpreg. Vi er store barnehager og små barnehager, vi holder til i gamle og nye bygg og har beliggenhet i alt fra friområder langs Akerselva til sjarmerende gamle bygårder.
Bydel Sagene er inne i en spennende organisasjonsutvikling der vi er på vei til å bli #byensbestebarnehager.

Den ledige barnehagelærerstillingen er knyttet til Margarinfabrikken barnehage som ligger med Voldsløkka og Bjølsenparken som nærmeste nabo.
Margarinfabrikken barnehage består av to store flotte og moderne bygg.

 • Gamlebygget består av 14 avdelinger/baser, tre storkjøkken og flere fellesrom- som vannlekerom, gymsal, teatersal og mediatek.
 • Nybygget består av 18 avdelinger/baser, tre storkjøkken og flere fellesrom – som gymsal, mediatek, teatersal, formingsrom og musikkrom.
 • Uteområdet er delt inn i flere områder med gjerder imellom.

 

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.
For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du så tilfelle få varsel om.      

Arbeidsoppgaver
 • Å lede og utvikle det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom; -systematiske observasjoner, -målrettet pedagogisk planlegging, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter, -dokumentasjon og evaluering i tråd med overordnede føringer. Lede avdelingsmøter og sikre informasjonsflyt.
 • Å ha ansvar for et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, - gjennom å lede foreldremøter, - i team og i andre sosiale sammenhenger.
 • Å utvikle og skape entusiasme hos personalet for å bygge trygge lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - Reflektere sammen med og veilede medarbeidere, kommuniserer og vise retning, gjøre faglige vurderinger til det beste for barna, delta i planlegging og ledelse av møter, fagdager, faglige fora med mere.
 • Å ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom; - å være en del av barnehagens lederteam, -initiere og gjennomføre felles satsninger, -ta en aktiv rolle i personalmøter, og å være en tydelig fagperson. Å bidra til og ta ansvar for høy faglighet og profesjonalitet ved å planlegge å gjennomføre en praksis som bygger på valid forskning og å holde deg orientert og være faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner
 • Utdanningskrav: Barnehagelærer
 • Utdanningsnivå: Bachelor
 • Språk; Norsk – gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Eventuelt minimum bestått norskprøve B2
Personlige egenskaper

Det er viktig at du;

 • Er faglig engasjert og oppdatert på barnehageforsking
 • Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig
 • Er løsningsfokusert og fleksibel
 • Er trygg og uredd i møte med andre, samtidig som du er lydhør og respektfull.
 • Verdsetter kulturelt og etnisk mangfold
 • Kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson
 • Setter deg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet
 • Er positiv til endringer og nye erfaringer
 • Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen
 • Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn
 • Trives med å jobbe i team samtidig som du evner å lede din avdeling på en selvstendig måte.

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen.
  Du kan vise til gode referanser
Vi tilbyr
 • Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle»
 • Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet, utvikling og godt omdømme
 • Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet
 • En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Tett oppfølging og veiledning av styrer
 • Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet
 • Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen
 • Felles veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 31-44 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring