Detaljer


Pedagogisk leder

Velkommen til å søke på stilling i Vestre Platå-barnehagene. Vi er en kommunal virksomhet som består av Solvang, Kampen, Hertervigtunet og Bjergsted barnehage. Felles visjon for Vestre Platå-barnehagene er Barndom i sentrum. Vi søker pedagogisk leder som vil være med i arbeidet med å fylle visjonen med verdifullt innhold. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk innhold på avdeling i tråd med Rammeplan for barnehager
 • Spesialpedagogisk arbeid og samarbeid med ulike instanser
 • Sikre et godt samarbeid med foreldre, medarbeidere og ledelsen
 • Observasjon, kartlegging, dokumentasjon og synliggjøring av arbeidet
 • Ta del i arbeidet med å videreutvikle barnehagene i Vestre Platå
Kvalifikasjoner
 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne å omsette teori til praksis
 • Dersom annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har bestått språknivå tilsvarende B1
 • personlige egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Du er en trygg og faglig sterk barnehagelærer
 • Du har evne til å tenke nytt er løsningsorientert og endringsvillig
 • Du ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Stillingskode 763700 pedagogisk leder : Årslønn kr. 410.000,- - 505.000,- etter ansiennitet. Det blir gitt et tillegg på kr. 30 000 til pedagogisk leder