Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3279977
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Pedagogisk leder

Vi søker pedagogiske ledere til 100% fast stilling, og til et vikariat med start etter avtale. Du er en engasjert og motivert barnehagelærer som er nysgjerrig på å jobbe i en 17 avdelings barnehage. Du er alltid er fokusert på barna og ønsker å gi dem en god og trygg barnehagehverdag, full av lek og læring! Vi er en barnehage som jobber mot et inkluderende fellesskap. Vennskap og tilhørighet er viktig for oss. Du må kunne se viktigheten av tilstedeværelse i samspill med barn og tørre å være en lekende voksen. Vi er en energisk gjeng ansatte med høy arbeidsmoral og mye glede over arbeidshverdagen. Sofies hage holder til sentralt ved Carl Berners plass.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for det pedagogiske innholdet på avdelingen, enten alene eller sammen med en annen pedagog
 • Lede planlegging, gjennomføring, dokumentering og evaluering av det pedagogiske arbeidet på avdelingen
 • Planlegge og lede møter
 • Ha oversikt over og kontroll på det daglige arbeidet på avdelingen, organisere personalet og prioritere arbeidsoppgaver
 • Delegere arbeidsoppgaver til personalet og sikre at avdelingens mål blir nådd
 • Veiledning, opplæring og oppfølging av medarbeidere
 • Tilegne seg og anvende ny kunnskap
 • Ivareta enkeltbarn og barnegruppens behov
 • Skape et godt leke- og læringsmiljø
 • Utvikle og ivareta et godt foreldresamarbeid i det daglige, på foreldresamtaler og i foreldremøter
 • Være en aktiv deltaker og bidragsyter i barnehagens ledergruppe
 • Være med på å videreutvikle barnehagen som en kvalitativ god pedagogisk virksomhet
Kvalifikasjoner
 • Utdannet barnehagelærer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne med godkjent nivå B2
 • Du har blikk for det faglige og kan implementere dette i arbeid med barna
 • Du har fokus på barns medvirkning og et godt lekemiljø
 • Du har gjerne en spesiell kompetanse å bidra med, for eksempel innen musikk, drama, lek, økologi, natur, friluftsliv, fysisk aktivitet eller realfag 
 • Du har et brennende engasjement for arbeidet i barnehagen
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse
 • Referanser vektlegges og vi ber deg ta med referanser til intervjuet.
Personlige egenskaper
 • Du er en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, og som hører og bryr seg om hva barna ønsker å formidle
 • Du er en støttende og nysgjerrig lekeperson på gulvet sammen med barna
 • Du er en tydelig leder for dine medarbeidere
 • Du er fleksibel og ser muligheter framfor hinder
 • Du evner å jobbe selvstendig og i team
 • Du tar og gir veiledning med et åpent sinn
 • Du er åpen og tolerant for mangfold og forskjeller
 • Personlig og profesjonell egnethet vektlegges tungt
Vi tilbyr
 • 100% fast stilling med oppstart etter avtale
 • En fantastisk personalgruppe med stabilt og godt arbeidsmiljø
 • En barnehage som skårer høyt på brukerundersøkelser
 • En barnehage med god dekning av pedagoger med godkjent utdannelse, og vi er på vei mot 50% i henhold til Oslo kommunes bemanningsavtale
 • En barnehage som ligger sentralt med stor tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon
 • 200% styrerressurs fast på huset
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 32-45 (vikariatet noe lavere) i Oslo Kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Tilbud om kursing og kompetanseheving
 • Veiledning som nyutdannet og nyansatt
 • Fem planleggingsdager i året, som brukes til felles kompetanseheving av personalet
 • IA- bedrift
 • Fem studiedager i året som kan brukes til faglig utvikling for deg og arbeidsplassen, for deg med godkjent utdanning som barnehagelærer