Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Pedagogisk leder

Vestre Platå-barnehagene er en kommunal virksomhet som består av Solvang, Kampen, Hertervigtunet og Bjergsted barnehage. Vi har startet prosessen med å knytte barnehagene sammen til en virksomhet, og strekker oss mot å arbeide for et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet. Felles visjon for Vestre Platå-barnehagene er Barndom i sentrum. Vi søker pedagogisk leder som vil være med i arbeidet med å fylle visjonen med verdifullt innhold. Det er for tiden ledig stilling i Kampen barnehage. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk innhold på avdeling i tråd med Rammeplan for barnehager
 • Spesialpedagogisk arbeid og samarbeid med ulike instanser
 • Sikre et godt samarbeid med foreldre, medarbeidere og ledelsen
 • Observasjon, kartlegging, dokumentasjon og synliggjøring av arbeidet
 • Ta del i arbeidet med å videreutvikle barnehagene i Vestre Platå
Kvalifikasjoner
 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Dersom annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har bestått språknivå tilsvarende B1
 • Evne å omsette teori til praksis
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Du er en trygg og faglig sterk barnehagelærer
 • Du har evne til å tenke nytt er løsningsorientert og endringsvillig
 • Du ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være å påvirke tilbudet til barna i et faglig miljø
 • PC, og andre digitale verktøy på hver avdeling
 • God oppfølgning, kurs og egen ordning for veiledning for nyutdannede 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode 763700, Pedagogisk leder: 440 000-535 000, etter ansiennitet