Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3206185
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Pedagogisk leder

Bli med å skape #byensbestebarnehager
 
Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen». Kulturlivet er mangfoldig og rikt og bydelen har mange kafeer, små butikker, parker og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter. Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer.
 
Bydelens barnehager er ulike og har spennende særpreg. Vi er store barnehager og små barnehager, vi holder til i gamle og nye bygg og har beliggenhet i alt fra friområder langs Akerselva til sjarmerende gamle bygårder.
 
Bydel Sagene er inne i en spennende organisasjonsutvikling.
 
Den ledige barnehagelærerstillingen er knyttet til Lilleborg barnehage som ligger i Åsengata
I Lilleborg barnehage tilstreber vi at alle barn og voksne skal få ytre sin mening og bli hørt, og forstå betydningen av å være en del av et fellesskap. Vi i personalet er opptatt av å sikre dette med et stort engasjement, god kommunikasjon og tett samarbeid. Ikke minst så lar vi humoren være en stor del av hverdagen i barnehagen!
Barnehagen har fem avdelinger med to store – barns avdelinger (3-6 år) og tre småbarns – avdelinger (1-3 år).
Vi jobber for at barna skal bli inkludert i sin egen hverdag og sine læringsprosesser.
Vårt læring syn er at barns læring skjer gjennom omsorg og lek og personalets målsetting er å være tilstede i disse prosessene.
Vi har et variert uteområde som gir barna både glede og utfordringer. Vi ønsker at barna skal lære å ta vare på uteområde blant annet ved å ikke brekke grener på buskene. De lærer da at hvis de gjør det så forsvinner den lille skogen som er så morsom å leke i.
 

Arbeidsoppgaver
 • Å lede og utvikle det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom; -systematiske observasjoner, -målrettet pedagogisk planlegging, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter, -dokumentasjon og evaluering i tråd med overordnede føringer.
 • Å ha ansvar for et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, - gjennom å lede foreldremøter, - i team og i andre sosiale sammenhenger.
 • Å utvikle og skape entusiasme hos personalet for å bygge trygge lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - Reflektere sammen med og veilede medarbeidere,  kommuniserer og vise retning, gjøre faglige vurderinger til det beste for barna, delta i planlegging og ledelse av møter, fag dager, faglige fora med mer.
 • Å ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom; - å være en del av barnehagens lederteam, -initiere og gjennomføre felles satsinger, -ta en aktiv rolle i personalmøter, og å være en tydelig fagperson.
 • Å bidra til og ta ansvar for høy faglighet og profesjonalitet ved å planlegge å gjennomføre en praksis som bygger på valid forskning og å holde deg orientert og være faglig oppdatert.
     
Kvalifikasjoner
 • Utdanningskrav: Barnehagelærer
 • Gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Eventuelt minimum bestått norskprøve B2
 • Du kan vise til gode referanser
    
Personlige egenskaper

Det er viktig at du;
 • Er faglig engasjert og oppdatert på barnehageforsking
 • Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig
 • Er løsningsfokusert og fleksibel
 • Er trygg og uredd i møte med andre, samtidig som du er lydhør og respektfull.
 • Verdsetter kulturelt og etnisk mangfold
 • Kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson
 • Setter deg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet
 • Er positiv til endringer og nye erfaringer
 • Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen
 • Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn
 • Trives med å jobbe i team samtidig som du evner å lede din avdeling på en selvstendig måte.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen.

Vi tilbyr
 • Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle»
 • Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet, utvikling og godt omdømme
 • Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet
 • En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet
 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Tett oppfølging og veiledning av styrer
 • Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet
 • Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen
 • Felles veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 30-43 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.