• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  09.05.2021
 • Sted:
  Sande
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Sande
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3763682
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Pedagogisk leder - 100% vikariat fra 02.08.2021- 31.03.2022

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune sin strategiplan for inkluderende oppvekst i Holmestrand er inkludering, livsmestring, trivsel og læring satt høyt på agendaen. Vi jobber i et helhetlig opplæringsløp 0-16 år, og er opptatt av høy kvalitet og gode sammenhenger. Samhandling av tjenester skal sikre god oppvekst i kommunen, slik at hvert enkelt barn opplever mestring, har høy trivsel og oppnår sitt potensial for læring og utvikling.

Nordre Jarlsberg barnehage er en av Holmestrands 8 kommunale barnehager, er organisert i seks avdelinger og ligger naturskjønt til ved Nordre Jarlsberg brygge. Nordre Jarlsberg barnehages visjon er «Det jeg sår, høster vi». En hver situasjon «sår frø» til refleksjon, læring og utvikling. Virksomheten ledes mot kvalitetskriterier som medarbeidere med kapasitet, høy grad av jobbtilfredshet og godt arbeidsmiljø. Foreldre med tillit og trygghet til barnehagen og barn som får være seg selv, men gir plass til andre.

Vi søker deg til barnehagen vår i stilling som:

Pedagogisk leder 100% vikariat fra 02.08.2021- 31.03.2022.

Med hjemmel i lov 17.juni nf. 64 om barnehager §19, og forskriftenes kap. 7§§1-7, er tilsetting betinget av at det legges frem gyldig politiattest.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Utdannelse høyskole/universitet barnehagelærer
 • Praksis fra barnehagefeltet er ønskelig
 • Søker må kunne beherske relevant dataverktøy

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.  Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon må legges ved søknaden for at den skal bli vurdert.  

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til gjennomføring av pedagogisk arbeid i barnehagen i henhold til gjeldende lov- og regelverk samt kommunens føringer for barnehagedrift.
 • Utøve arbeid i barnehagen i samsvar med formålet i barnehagen og verdigrunnlaget i rammeplanen
 • Bidra til et pedagogisk godt omsorgs- og læringsmiljø
 • Skape gode leke- og læringsarenaer
 • Aktiv deltagelse i barnehagens mål og utviklingsarbeid
 • Være en varm og tydelig pedagog og medarbeider
 • Dele kunnskap og erfaring om barns utvikling og læring og bidra til kompetanseheving i barnehagen.
 • Ansvar for daglig organisering og samarbeid på avdeling og i hele barnehagen
 • Medvirke til et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartner
 • Medansvar for at barns og foreldres medvirkning blir ivaretatt, vise respekt og omtanke.

 Personlige egenskaper:

 • Kommunikasjon, samarbeidsevner og lederevner
 • Initiativrik og fleksibel
 • Evne til å møte hvert enkelt barn ut ifra sine forutsetninger og behov
 • Evne til å arbeide løsningsorientert og med godt humør i et travelt miljø
 • Endringsvillig
 • Evner til planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon
 • Evne til å tenke helhetlig rundt barns oppvekstmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr:

 • Veiledning til nyansatte
 • Oppfølging og støtte til nyansatte i engasjerte fagmiljøer
 • Varierte og spennende utfordringer i en barnehage med høye mål
 • Muligheter til å utvikle seg
 • Kompetanseheving i egen barnehage og mulighet for relevant etter- og videreutdanning
 • En spennende kommune i vekst og utvikling
 • Ledere som gir deg gode utviklingsmuligheter

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke taes til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  09.05.2021
 • Sted:
  Sande
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Sande
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3763682
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune