Ledig stilling

Holmestrand kommune

Pedagogisk leder, 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune har ledig

Pedagogisk leder, 100% fast stilling, Eidsfoss barnehage fra 1.2.2023.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Bidra til et pedagogisk godt omsorgs- og læringsmiljø 
 • Skape gode leke- og læringsarenaer
 • Aktiv deltagelse i barnehagens mål og utviklingsarbeid
 • Dele kunnskap og erfaring om barns utvikling og læring og bidra til kompetanseheving i barnehagen
 • Medansvar for daglig organisering og samarbeid i hele barnehagen
 • Medvirke til et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere

Krav til kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer/førskolelærer 
 • Praksis fra barnehage er ønskelig
 • Gyldig politiattest må framvises før eventuell ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til fleksibilitet og endring
 • Være en varm og tydelig pedagog og medarbeider
 • Evne til å tenke helhetlig rundt barns oppvekstmiljø
 • Evne til å arbeide løsningsorientert med godt humør i et travelt arbeidsmiljø
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Veiledning til nyutdannede
 • Oppfølging og støtte til nyansatte
 • Varierte og spennende utfordringer i en barnehage med høye mål
 • Mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving i egen barnehage og mulighet for relevant etter- og videreutdanning
 • En spennende kommune i vekst og utvikling
 • Ledere som gir deg gode utviklingsmuligheter

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.