• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4089390
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Pedagog

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Utleira skole søker, i samarbeid med Utleira barnehager, etter en barnehagelærer eller en grunnskolelærer i en nyopprettet og tidsbegrenset stilling som skal følge seksåringene både i barnehagen og i skolen. SFO vil være skolens arena i dette oppdraget.

Dette er en prosjektstilling med stillingsstørrelse på 100 prosent i forbindelse med piloten “Bedre skolestart for alle - SFO som brobygger i overgangen mellom barnehage og skole” i perioden 1. oktober 2021 - 31. juli 2022, med mulighet for forlengelse fram til 31. desember 2022 hvis prosjektet får tilført midler videre.

Det søkes etter en trygg og tydelig voksen som kjenner begge arenaene, det vil si både skole/SFO og barnehage, og som skal være et kjent ansikt både for barnehagebarna og barna på førstetrinnsbasen på SFO. Det vises til skolens hjemmeside for videre informasjon.

Utleira skole er en åpen barneskole med ca 480 elever fordelt på sju trinn ledet av team på tre eller fire kontaktlærere. Personalet består av vel 50 godt kvalifiserte og utviklingsorienterte lærere og miljøarbeidere. Skoleledelsen består av rektor, to avdelingsledere, avdelingsleder SFO og merkantil konsulent.

Skolens visjon er ROM FOR ALLE - BLIKK FOR DEN ENKELTE

Barnets beste og voksnes bevissthet om hvordan vi bygger positive relasjoner er grunnleggende i alt vi gjør. Vi deltar sammen med andre skoler i DEKOM, et lærende nettverk med fokus på Fagfornyelsen og levende undervisning.

Utleira skole og barnehager har et stort og flott uteområde og lett adkomst til utfartsområdene Øvre Leirfoss og Estenstadmarka. Rett ved skolen og barnehagen ligger Utleirahallen som benyttes etter avtale.

Strategi for sterke barnefellesskap - Stein Saks Papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet og henger godt sammen med ny overordnet del av Kunnskapsløftet. Den som tilsettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsoppgaver:

 • Sammen med kolleger og ledergruppa utvikle et system for en god overgang for alle barn fra barnehage til skole/SFO ved først å jobbe en periode (fram til nyttår) i skolen og deretter i barnehagen (fram til sommeren). Eventuelt etter avtale veksle mellom de to arenaene                                                                                                             
 • Lese teori og undersøke hvordan seksåringen tenker om barnehagen, skole og SFO                                                                                                                 
 • I tett samarbeid med en gruppe i personalet på begge enhetene legge til rette for god og trygge hverdager for seksåringen                                                                     
 • Planlegge, organisere og tilrettelegge aktiviteter ute og inne, slik at barna får en positiv SFO- og barnehagehverdag  preget av aktivitet og trygghet
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak rettet mot barnegrupper                                                                                                                                                                                     
 • Drive forebyggende arbeid med tanke på et inkluderende sosialt miljø                                                                                                                                                                           
 • Møte foreldre og familier for å finne ut hvilke forventninger de har til en god overgang fra barnehagen til skolen/SFO
 • Være en talsperson for prosjektet sammen med ledergruppa

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning tilsvarende bachelorgrad                                                                                                                                                                                                             
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med seksåringer

Personlige egenskaper:

 • En dedikert person som har lyst til å utvikle og koordinere piloten Bedre skolestart - Utleiramodellen
 • En medarbeider som viser initiativ, er innovativ, fleksibel og løsningsorientert 
 • En som har gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig med mange ulike samarbeidspartnere
 • En trygg, omsorgsfull og tydelig voksen som evner å jobbe selvstendig og i team                                                                                                                                                         
 • En som har erfaring og interesse for arbeid med barn i denne aldersgruppa
 • En med god forståelse og erfaring i lekbasert pedagogikk og praktisk-estetiske aktiviteter
 • En pådriver for lek og fysisk aktivitet
 • En person med evne til å vise omsorg og bidra til et positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtale og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Et profesjonelt og inkluderende læringsfellesskap med mulighet for å skape oppmerksomhet rundt Utleira og bidra til kompetanseheving på et område som vil bli lagt merke til                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • Ny rammeplan for SFO med mange muligheter og forventninger
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4089390
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune