Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Pasientkoordinator

Offentlig forvaltning

Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk Bærum sykehus er organisert under kirurgisk avdeling. Poliklinikken har stor faglig bredde innen gastro-, generell-, overvekt, plastikkirurgi, urologi og ortopedi.
Vi er en personalgruppe med høy faglig kompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid.
Personalgruppen består av sykepleiere, uroterapeut, stomisykepleier, ernæringsfysiologer, helsesekretærer, pasientkoordinator og fysioterapeut.

Ledig 100 % fast stilling som pasientkoordinator, med tiltredelse snarest mulig.

Dette er en dagstilling med mulighet for fri hver 3. fredag.

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientkoordinator har ansvar for oppsett og oppfølging av operasjonsprogrammet
 • Informasjon til pasienter via telefon
 • Oppfølging av ventelister
 • Samarbeide med seksjonsoverlegene, operasjon/anestesi, SDI, dagkirurgisk seksjon, helsesekretærer, gastrolab, radiologisk seksjon, sengepostene og andre
 • Innhente opplysninger fra andre sykehus/fastlege/behandler
 • Delta i ulike fora for planlegging av drift

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker autorisert sykepleier med relevant kompetanse innen fagområdet kirurgi.
 • Du bør ha grunnleggende gode IT-kunnskaper, og kjennskap til Dips er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode kommunikative ferdigheter, samt gode samarbeidsevner
 • Du må være tydelig, men også fleksibel
 • Du bør ha evne til å jobbe strukturert og systematisk og trives med å organisere
 • Like å ha flere baller i luften – tåle endringer som må løses med kort tidsfrist
 • Trives med telefon som arbeidsverktøy
 • Du må beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en stor og variert avdeling. En avdeling i utvikling.
 • Fokus på teamarbeid
 • Jevnlig møter med avdelingssykepleier
 • Godt arbeidsmiljø
 • Positive og engasjerte kollegaer