Parksjef

Stavanger Kommune

Idrett og utemiljø har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.
Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, anlegg for sykkelparkering, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, skolegårder, uteområder ved barnehager, naturvernområder, badeplasser, innen- utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Idrett og utemiljø driver også Stavanger botaniske hage og Stavanger friluftsenter.
Idrett og utemiljø utvikler og er byggherre for nye anlegg. Kommunalområdet sørger for at utearealer, veier, plasser og anlegg skjøtes i henhold til miljø, kvalitet og sikkerhet for innbyggerne.

Idrett og utemiljø har ansvar for sykkelsatsingen – utviklingen av sammenhengende sykkelveinett på kommunale veier.

Idrett og utemiljø bygger fellesskapet.

Idrett og utemiljø søker nå etter ny parksjef. Denne vil ha ansvar for blant annet forvaltning og drift av alle kommunale uteområder, utvikling og styrking av kommunens naturmangfold og grønne arealer, og levere tjenester til innbyggerne innenfor gitte ressursrammer. 

 

Arbeidsoppgaver:

Som parksjef i Stavanger kommune vil du blant annet ha ansvar for

 • faglig og strategisk ledelse, samt økonomisk ansvar for seksjonens budsjettposter
 • hovedansvar for medarbeiderne i seksjon park og natur. I dag innbefatter dette administrasjon park og natur, samt virksomhetene Stavanger botaniske hage og Stavanger frilufts senter
 • forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale uteområder. Dette innebærer blant annet naturvernområder, parker, lekeplasser, friområder, utendørs idrettsanlegg og badeplasser
 • naturmangfold, naturopplevelser, tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet
 • saksbehandling til politiske utvalg
 • deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper både eksternt og internt i kommunen
 • forvalte delegert myndighet etter aktuelle lovverk (naturmangfoldloven, viltloven, friluftsloven, forskrifter for naturvernområder, andre lokale forskrifter, etc.)
 • å levere flere og bedre tjenester til innbyggerne innenfor gitte ressursrammer
           

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor/master innen relevante fagfelt, parkforvaltning, landskapsarkitektur eller naturforvaltning. Praksis og realkompetanse kan kompensere for utdanningsnivå
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig administrasjon
 • Språk: Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Kommer du fra et land utenfor Norden må du beherske norsk på minst C1-nivå.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du

 • er engasjert og inspirerende
 • er beslutningsdyktig og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er villig til å tre frem og fronte de grønne verdiene
 • er god på kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
 • blir inspirert og motivert av å jobbe med tilrettelegging for sosiale møteplasser, naturmangfold, naturopplevelser og fysisk aktivitet
 • liker å jobbe sammen med andre for å oppnå gode resultater
                             

  Vi tilbyr:

  • et faglig sterkt miljø
  • en ledelsesmessig interessant og utfordrende stilling
  • et godt arbeidsmiljø
  • motiverende samfunnsoppdrag
  • fleksibel arbeidstid
  • stillingskode 945410 Seksjonssjef og lønn etter avtale
  • Hjem-Jobb-Hjem avtale
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger