Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Parkforvalter/rådgiver

Idrett og utemiljø er kommunens fagavdeling for forvaltning, utvikling, bestilling, drift og vedlikehold av kommunale parker, friområder, naturområder, aktivitetsområder, utendørs idrettsanlegg og uteområder ved kommunale bygg, kommunale veier og torg.

Parkforvalterstillingen er lokalisert i seksjon park og natur som består av 14 forvaltere med tverrfaglig bakgrunn og erfaring. Vi har ansvar for blant annet friområder, parker, trær, lekeplasser, nærmiljøanlegg, naturområder, og uteområder ved skoler, barnehager og formålsbygg.  Arbeidsmiljøet er preget av godt humør og vilje til å finne løsninger sammen. Vi har tett dialog med entreprenører, publikum, frivillige og andre etater for å skjøtte parker, friområder, aktivitetsarealer og bytrær på en best mulig måte.'

Vi søker etter en engasjert, resultatorientert medarbeider som vil arbeide sammen med oss for et godt utemiljø i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppfølging av drift og vedlikehold av kommunens anlegg, kvalitetskontroll, mindre  utbedringer og kontakt med driftsavdelingen.
 • Delta på ferdig- og garantibefaringer av nyanlegg.
 • Bestilling og oppfølging av tiltak for å oppnå en mer miljøvennlig drift av kommunens utearealer.
 • Bestilling og oppfølging av rehabiliteringsprosjekter, f.eks. drenering, planting, vegetasjonsrydding og turveifornying.
 • Ajourføring av anleggsregister med registrering av areal, funksjoner, elementer og skjøtselsstandard.
 • Oppfølging av graving i kommunens grønne områder.
 • Saksbehandling av ulike publikumshenvendelser.
 • Forvaltning som innebærer bl.a. saksbehandling knyttet til bruk av arealer, trær, ivareta grunneierinteresser i regulerte grøntområder.
 • Mulighet for å delta i vaktordning for skadd vilt.

  Arbeidsoppgavene vil bli sett i sammenheng med kvalifikasjoner og seksjonens samlede kapasitet og kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker en medarbeider med teknisk fagskole eller bachelor/master innen relevante fagfelt som for eksempel landskapsingeniør, landskapsarkitektur, plantevitenskap, anleggsgartnertekniker o.l.
 • Annen relevant teknisk utdannelse og realkompetanse med relevans for oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Erfaring og kunnskap fra bygging og vedlikehold av parker, friområder eller aktivitetsanlegg.
 • Erfaring med offentlig grøntforvaltning og saksbehandling. Det kreves samtidig god forståelse for kommunens ansvar, rolle og oppgaver.
 • Det er ønskelig med erfaring fra budsjettansvar og offentlige anskaffelser.
 • Om du har erfaring fra arbeid med trær/trepleie/ETW/ISA er dette positivt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Dette gjelder ikke for søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • God kunnskap i bruk av pc som arbeidsverktøy.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, strukturert og resultatorientert.
 • Du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder, både internt og eksternt.
 • Du jobber selvstendig og er beslutningsdyktig, og tar ansvar for egne arbeidsoppgaver.
 • Du trives å jobbe i et tverrfaglig team.
 • Du trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsbetingelser og et godt arbeidsmiljø i et tverrfaglig kollegium.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen park- og naturforvaltning med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Kompetanseutvikling.
 • Vi har fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Mulighet for HjemJobbHjem-ordning.
 • Stillingskode 853000.
 • Lønn etter avtale.