Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Paramedisiner/Ambulansearbeider med bachelor som sykepleier/ Ambulansearbeider med autorisasjon

Offentlig forvaltning

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. 

Ønsker du nye utfordringer? Da har du muligheten nå.

Seksjon Midt, Enhet Midt 2 innbefatter ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli.
Bemanningsenheten organiseres under denne enheten. 
Bemanningsenheten skal formidle kvalifisert og serviceinnstilt personell til ambulansestasjonene i Lillesand, Kristiansand, Vennesla og Mandal.

Ved Bemanningsenheten har vi ledig:

100 % faste stillinger

Tiltredelse: etter avtale.

Stillingen er kombinasjonsstilling, med fordeling p.t. 40% helg i Lillesand, og p.t. 60 % Bemanningsenhet.

Oppmøtested er pt. Lillesand, Kristiansand, Vennesla, Mandal.

Arbeid for tiden 3. hver helg, det må påregnes arbeid 2 ekstra helger pr. år.  

På grunn av stillingenes særegenhet forventes det høy grad av fleksibilitet. 

Dersom intern omrokering kan andre stillinger bli ledige i PTSS.

Ansettelse skjer fortløpende inntil stillingene er besatt og aktuelle søkere blir kontaktet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå  - paramedisiner eller sykepleier m/fagbrev og aut. som ambulansearbeider
 • Autorisert ambulansearbeider 
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 Førerkort klasse C1 (over 3500 kg).
 • Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forplikte seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet, gode holdninger, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som det kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider
 • Må disponere egen bil 

Vi tilbyr:

 • Trivelig stasjonsmiljø
 • Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning, KLP
 • Tillegg for arbeid på flere steder
 • En utfordrende og spennende jobb