Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Paramedisiner/Paramedic

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».  

Prehospital Klinikk ved Oslo universitetssykehus har ansvar for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasienttransport i Oslo og Akershus.  

Ambulanseavdelingen består av 19 stasjoner fordelt over 6 enheter og er Norges mest aktive ambulansetjeneste.  

 Kompetanseenheten er ambulanseavdelingens fagenhet og ligger under Seksjon for kompetanse- og medarbeiderutvikling. Som ansatt her vil du bidra til fagutvikling og kvalitetssikring av hele avdelingen. I tillegg til egne medarbeidere har kompetanseenheten også ansvar for lærlinger i ambulansefag, paramedisinstudenter i praksis og hospitanter. Enheten bidrar til å utvikle retningslinjer, produsere kursmateriell og annet fagstoff, fasilitere medisinsk simulering, og annen fagutvikling. I tillegg driver enheten med opplæring og kvalitetssikring av utrykningskjøring, oppfølging etter trafikkuhell og har ansvar for en rekke kurs og øvelser både i egen regi og i samarbeid med partnere i helse- og redningstjenesten. Kompetanseenheten består av erfarne medarbeidere som til sammen har en bred kompetanseprofil. Både fagområdet og avdelingen er i kontinuerlig endring, og enheten tilpasser seg i takt med utviklingen. Kompetanseenheten ønsker å ta en ledende rolle i denne prehospitale utviklingen.   

Nå søker vi etter en paramedisiner/paramedic som både ønsker og kan bidra til å løfte eget fagfelt. 

Vi har ledig en 50% fast stilling og et 50% vikariat som går fram til 31.8.25.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Paramedisiner / Paramedic 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • Evne til å tilegne seg engelsk fagstoff
 • God kjennskap til bruk av digitale læringsverktøy 
 • Må beherske kontorapplikasjoner slik som Word, Excel, PowerPoint på et høyt nivå  
 • Det er ønskelig med utdanning på bachelorgradsnivå eller høyere  

Personlige egenskaper:

 • Hos oss er det viktig at du:
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer  
 • Har god arbeidskapasitet  
 • Kan jobbe selvstendig og i team  
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon   

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt  
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte  
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling  
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag  
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram