Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Paramedic / Autorisert Ambulansearbeider

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasienttransport i Oslo og deler av Viken. Ambulanseavdelingen består av 19 stasjoner fordelt over 6 områder og er Norges mest aktive ambulansetjeneste.
Klinikkens hovedoppgave er rettet mot behandling av pasienter før de regnes som innlagte pasienter.

I bemanningspoolen dekker vi akutt sykefravær i hele avdelingen. Vi tilbyr fast turnus, men ulike arbeidssteder for hvert skift må påberegnes.

Vi har behov for deg og dine kvalifikasjoner til vår bemanningspool i både faste stillinger, kortere og lenger vikariater med ulike oppstartdatoer.

Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra med sin kompetanse i en hektisk hverdag og som opplever hverdagen til en ambulansearbeider som utfordrende og interessant.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i stasjonens turnus plan
 • Løse tildelte ambulanseoppdrag etter avdelingens gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Kvalifikasjoner:

 • Paramedic
 • Autorisert Ambulansearbeider
 • Krav om førerkort klasse B, C1 og kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160)
 • Tilfredsstille medisinske krav til førerkort klasse D
 • Må beherske norsk muntlig og ha god skriftlig framstillingsevne
 • Fullført og bestått fysisk test
 • Politiattest iht. § 20a første ledd

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Tar raske, klare beslutninger som kan innebære vanskelige valg eller veloverveid risiko
 • Du viser interesse og forståelse for dine kolleger
 • Du er fleksibel og har evne til å tilpasse deg skiftende omstendigheter
 • Du arbeider effektivt i et travelt miljø
 • Punktlig og initiativrik
 • Du ønsker å bidra til egen og andres faglige utvikling
 • Du innehar et verdigrunnlag og holdninger forenelig med OUS verdier – kvalitet, trygghet og respekt. Vår kultur skal være; åpen, lærende og helhetstenkende
 • Du ønsker å bidra til videre utvikling av ambulansetjenestens gode arbeidsmiljø
 • Helse som er forenelig med yrkeutførelsen og døgnkontinuerlig turnusarbeid 
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer

Vi tilbyr:

 • Høyt fagfokus og kompetanse overføring
 • Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Det er ønskelig at ambulanseavdelingens personell i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen både mht. alder, kjønn og etnisk bakgrunn
 • Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke
 • Endringer vil kunne forekomme under rekrutterings prosessen, dette varsles den enkelte søker
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomst program
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag