Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Paramedic / Ambulansearbeider

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

I Oslo/Akershus og Kongsvinger region er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus HF som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasientreiser. Ambulanseavdelingen er organisert med 19 ambulansestasjoner fordelt over 6 områder.

Område Midt er ett av seks områder i ambulanseavdelingen og inneholder stasjonene Sentrum som ligger i Storgata 40 og stasjon Ullevål ved Ullevål sykehus. Området har hovedansvar for CBRNE, USAR og katastrofeberedskapen i vår tjeneste, samt ansvar for ambulansebåten.

Vi får flere ledige stillinger fremover:

Fra 22.08.22 er det ledig et 100% vikariat til 05.06.23 med mulighet for forlengelse.

Fra 01.09.22 har vi tre ledige faste stillinger i 100% og et 100% vikariat til 05.06.23 med mulighet for forlengelse.

Fra 18.09.22 er det ledig en fast stilling i 33,33%.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i stasjonens turnus plan
 • Løse tildelte ambulanseoppdrag etter avdelingens gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Kvalifikasjoner:

 • Paramedic
 • Autorisert ambulansearbeider
 • Krav om førerkort klasse B, C1 og kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160)
 • Tilfredsstille medisinske krav til førerkort klasse D
 • Må beherske norsk muntlig og ha god skriftlig framstillings evne
 • Fullført og bestått fysisk test
 • Politiattest iht. § 20a første ledd

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • tar raske, klare beslutninger som kan innebære vanskelige valg eller veloverveid risiko
 • viser interesse og forståelse for dine kolleger
 • er fleksibel og har evne til å tilpasse deg skiftende omstendigheter
 • arbeider effektivt i et travelt miljø
 • er punktlig og initiativrik
 • ønsker å bidra til egen og andres faglige utvikling
 • innehar et verdigrunnlag og holdninger forenelig med OUS verdier – kvalitet, trygghet og respekt. Vår kultur skal være; åpen, lærende og helhetstenkende
 • ønsker å bidra til videre utvikling av ambulansetjenestens gode arbeidsmiljø
 • har helse som er forenelig med yrkesutførelsen og døgnkontinuerlig turnusarbeid
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomst program
 • Høyt faglig fokus
 • Gode kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Mulighet for egenutvikling innenfor blant annet; CBRNE, urban søk og redning (USAR), veiledning, tråsykkel-ambulanse
 • En aktiv hverdag med utfordrende oppdrag av varierende karakter, midt i hovedstaden.
 • Det er ønskelig at ambulanseavdelingens personell i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen både mht. alder, kjønn og etnisk bakgrunn
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag