Pålsetunet søker sykepleiere

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Pålsetunet bo- og servicesenter er lokalisert ved Nerdrum stasjon i Lillestrøm kommune. Sykehjemmet består av 3 ulike avdelinger, en demensenhet, en langtidsavdeling og en korttidsavdeling, til sammen 62 pasientplasser. 

Vi har fokus på god fagdekning, med en stor andel sykepleiere og helsefagarbeidere. Hos oss setter vi tverrfaglig samarbeid og kvalitet på tjenesten høyt. 

Langtidsavdelingen har 32 pasientplasser, fordelt på 2 grupper, med henholdsvis 20 og 12 plasser. Sykepleierstillingene som er ledig har tilhørighet på gruppen med 20 plasser. På natt vil man ha ansvar for begge gruppene. Disse stillingene er ledige på langtidsavdelingen: 

 • 80 % x 2. Dag og kveld, med hver fjerde helg langvakter 
 • 48,65 % natt, med annenhver helg

Korttidsavdelingen har 25 pasientplasser, fordelt på 2 grupper. Her er det 14 og 11 plasser per gruppe. Stillingene som er ledig her er:

 • 66,34 % natt. Et svangerskapsvikariat, frem til medio april 2021.
 • 26,27 % fast helgestilling, hver tredje helg.

Vi har en sammensatt pasientgruppe med tanke på alder, diagnoser og problemstillinger. Som sykepleier hos oss vil du få spennende og faglige utfordringer i et aktivt miljø.

Hos oss står du aldri alene som sykepleier, du har alltid med deg minimum en sykepleier til på vakt. Ansatte på natt hører til hver sin avdeling, men samarbeider tett ut ifra behov. Det er til sammen 5 ansatte på jobb hver natt.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve helhetlig pleie og omsorg til pasienter etter gjeldene lover, krav og forskrifter 
 • Sikre forsvarlige pasientforløp gjennom fortløpende vurderinger, iverksetting av tiltak og evaluering i et tverrfaglig samarbeid
 • Ha fokus på brukermedvirkning
 • Undervise, veilede og informere ansatte, pasienter og pårørende
 • Ansvar for studenter, elever og lærlinger

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, og gjerne relevant videreutdanning
 • Solide faglige kvalifikasjoner og relevant erfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne. (fremmedspråklige må ha bestått Norskprøve B 2, skriftlig og muntlig)
 • Kjennskap til IKT, vi benytter Gerica som dokumentasjonsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner og stor grad av fleksibilitet
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du tar initiativ og bidrar til utvikling
 • Du arbeider selvstendig, og står trygt i pasient og pårørende samarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Et sterkt sykepleiefaglig miljø med fokus på utvikling av fag- og kompetanse, og å gi kvalitativt gode tjenester gjennom et tverrfaglig samarbeid
 • En spennende mulighet til å være med å utvikle våre sykehjemsavdelinger
 • Et godt arbeidsmiljø preget av trygghet og humor
 • Mulighet til å gjøre en forskjell for mange mennesker
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges