Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Pacemakersykepleier / Spesialsykepleier - Hjerte pacemaker og ICD-senteret

Offentlig forvaltning

Pacemaker- og ICD - senteret på Ullevål er landets største senter for implantasjon av pacemakere, ICD( Hjertestarter) og CRT(Hjertesviktpacemaker), og et av Europas største sentere for ekstrasjon (fjerning) av ledninger. Seksjonen er en dagavdeling med 2 operasjonsstuer med høy drift; i tillegg til stor poliklinikk. Seksjonen har en stab på 13 sykepleiere/spesialsykepleiere i dagstillinger. Seksjonen har 5 fulltidsansatte overleger.

Sykepleierene ved seksjonen jobber i to team. Det ene teamet på operasjonsstuen, det andre teamet har ansvar for selvstendige kontroller av pasienter med pacemaker og ICD.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Spesialsykepleier/kardiologisk sykepleier
 • Søkere må ha minimum 2 års relevant erfaring
 • Erfaring fra hjertepasienter ved overvåkning/intensiv, sengepost eller tilsvarende stilling blir prioritert
 • Evne til systematisk og analytisk tenkning 
 • God teknisk forståelse
 • Søkere må beherske skriftlig og muntlig norsk flytende
 • Du må trives med et tidvis hektisk arbeidsmiljø, med innslag av akutte hendelser og variasjoner i arbeidspress

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke løsningsfokusert
 • Må ha god interesse den hjertemedisinske pasient
 • God arbeidsmoral og stå på vilje
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Godt humør
 • Evne, ønske og vilje til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor fagfeltet
 • Evne til høy andel av egeninnsats for å tilegne seg spesialkompetanse

Vi tilbyr:

 • Positivt og utviklende tverrprofesjonelt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Dagarbeid , med fleksibilitet.
 • God opplæring internt og eksternt
 • Lønn etter avtale
 • Med mulighet for forlengelse
 • Mulighet for fast ansettelse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning