Overtannlege/distriktsleder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du utviklingsorientert og proaktiv og ønsker å bidra i utviklingen av fremtidens tannhelsetjeneste i Trøndelag? Trives du med målrettet arbeid og spennende arbeidsdager, med både faglige og mellommenneskelige utfordringer? Da kan dette være noe for deg!

Seksjon tannhelse i Trøndelag fylkeskommune ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. I tillegg tilbyr vi behandling til voksne betalende pasienter. Vår hovedoppgave og målsetning er å gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i stand til å bevare sine tenner hele livet.

Seksjon tannhelse i Trøndelag fylkeskommune har 53 tannklinikker, og er i tillegg tilknyttet kompetansesenter med en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling (TK Midt, Trondheim). Fylket er delt inn i 7 tannhelsedistrikter. Overtannlege/distriktsleder har, som leder av distriktet, det overordnede ansvaret for daglig driften, personal og fag på klinikkene, mens klinikkleder har delegert ansvar for daglig drift, fag og personal. 

Sørvest tannhelsedistrikt består av 7 klinikker og har i dag ca. 45 ansatte.

Det er nå ledig stilling som overtannlege/distriktsleder i sørvest tannhelsedistrikt. Det forutsettes tiltredelse i tannlegestilling ved Heim, Hitra eller Frøya for eksterne søkere. Intern søker må være tilsatt i sørvest tannhelsedistrikt, da ca 50 % av stillingen innebærer klinisk arbeid i distriktet.

Arbeidsoppgaver:

Overtannlege/distriktsleder har ansvar for at distriktet har tilgjengelige tannhelsetjenester for innbyggerne, og at tjenestene er organisert på en slik måte at de sikrer effektiv og forsvarlig drift. Overtannlege/distriktsleder rapporterer til fylkestannlegen.

Arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Nærmeste leder for klinikklederne i distriktet
 • Personal, inkl. sykefraværsoppfølging på forespørsel fra klinikkleder
 • Økonomi, budsjett/regnskap
 • HMS - systemnivå
 • Tannhelsefaglig*
 • Byggesaker – oppfølging i samarbeid med fylkestannlege
 • Anvisning (kan delegeres) av faktura og reiseregning

  Dersom tannlege ikke tilsettes må fagsjef utnevnes i distriktet. 

Kvalifikasjoner:

God kjennskap til den offentlige tannhelsetjenesten
Søkere må ha minimum 1 års klinisk erfaring. 
Relevant erfaring og/eller utdanning som leder vil bli vektlagt ved tilsetting.
Den som tilsettes bør ha gode datakunnskaper og kjennskap til Opus.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Jobber systematisk og strukturert for å nå mål
 • Har gode mellommenneskelige ferdigheter, og som er både lydhør og tydelig
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Er opptatt av å utvikle gode arbeidsmiljø gjennom systematisk arbeid 

  Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale