Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikariater i onkologi

Offentlig forvaltning

Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Det er i tillegg ni legeseksjoner i avdelingen; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Avdelingen har nå ledige overlegevikariater med mulighet for forlengelse. De aktuelle seksjonene er:

Seksjon for gastrointestinal onkologi har ledig vikariater på 4 måneder fra 1.9.23
Seksjon for lungeonkologi har ledig vikariater på 4-6 måneder fra 1.9.23 
Seksjon for strålebehandling av gynekologisk kreft har ledig vikariat på 6 måneder fra 1.9.23
Seksjon for sarkomonkologi har ledig vikariat på 4 måneder fra 1.9.23. 
Seksjon for lindrende behandling har ledig vikariater på 4-6 måneder fra 1.9.23
Seksjon for uroonkologi har ledig vikariat på 16 måneder 1.9.23
Seksjon for brystonkologi har ledig vikariater på 4-12 måneder fra 1.9.23

Det kan bli aktuelt med flere ledige vikariater i flere seksjoner. 

Dersom du har preferanser for hvilken seksjon du ønsker å jobbe ved bes du om å opplyse om dette i prioritert rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjonen vedrørende stillingen vil skje per e-post. CV, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, evt.spesialistgodkjenning og attester skal legges ved.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Utdanning i onkologi, fortrinnsvis på spesialistnivå
 • Klinisk erfaring innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapibehanding
 • Forskningskompetanse på PhD-nivå eller høyere vil bli vektlagt
 • Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig.
 • Undervisningskompetanse

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person med faglig engasjement, som ønsker å være med på å utvikle faget både klinisk og akademisk
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «søk på stillingen» - knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på epost.