Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikariat

Offentlig forvaltning

Infeksjonsmedisinsk avdeling søker overlege til vikariat av 9 måneders varighet, med mulighet for forlengelse.

Infeksjonsmedisinsk avdeling på OUS Ullevål er landets største i sitt slag og dekker hele fagfeltet innen infeksjonsmedisinske tilstander. Det behandles også ledsagende indremedisinske tilstander. Avdelingen har to sengeposter, infeksjonsmedisinsk sengepost (INFS1) med 21 senger hvorav 6 isolat med undertrykksventilasjon, og isolatposten (INFS2) med 12 senger hvorav 8 isolat med undertrykksventilasjon inkludert fasiliteter for høysikkerhetsisolasjon. Avdelingens poliklinikk behandler bla landets største hiv-kohort.  Avdelingen driver også utbredt infeksjonsmedisink tilsynsaktivitet på intensivavsnitt og andre avdelinger ved Campus Ullevål. Avdelingens forskningsgruppe jobber spesielt m kroniske infeksjoner (hiv, tuberkulose, viral hepatitt), tropemedisin, sepsis og antibiotika-resistens. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

Vi søker lege med norsk autorisasjon som er spesialist i infeksjonssykdommer eller innehar tilsvarende kvalifikasjoner. Søker må kunne jobbe selvstendig som overlege, og kunne supervisere og veilede leger i spesialisering. Vitenskaplig interesse eller kvalifikasjoner vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

  • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
  • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

  • Spennende faglige diskusjoner og læring
  • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag