Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikariat

Offentlig forvaltning

Det er ledig overlegevikariat 50%. Mulighet for forlengelse.  
 
Det søkes fortrinnsvis om spesialist i pediatri med erfaring innen kreft og blodsykdommer hos barn og ungdom. Oslo universitetssykehus er et godkjent «Comprehensive Cancer Center (CCC)», og Barneavdeling for kreft og blodsykdommer er landets største avdeling for barn og ungdom med blod og kreftsykdommer og behandler pasienter fra 0 – 18 år. Overleger ved avdelingen tar del i utredning, behandling og oppfølging av alle pasientgrupper, men den enkelte overlege får spesialansvar for et bestemt fagområde (benign hematologi, leukemi, hematologisk stamcelletransplantasjon, solide CNS svulster og solide svulster utenfor CNS). Vi jobber i team og forstår at nye overleger trenger erfarne barneonkologer å støtte seg til i beslutningsprosessen, men vår travle kliniske hverdag krever selvstendighet og evnen til å ta raske beslutninger.

Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og majoriteten av våre pasienter inkluderes i internasjonale forsknings- og behandlingsprotokoller. Avdelingen har landsfunksjon for allogen stamcelletransplantasjon hos pasienter < 18 år og er et JACIE-akkreditert transplantasjonssenter.

Det legges vekt på erfaring med pasientgruppen, klinisk gjennomføringsevne, fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, selvstendig vurderings- og beslutningsevne og gode samarbeidsegenskaper. Forskningserfaring på PhD-nivå er ønsket. Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktordning kan bli pålagt.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via knappen «Søk på stillingen». Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post. Bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal lastes opp sammen med søknaden. Vi ber om at 2 referansepersoner oppgis i søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, behandling og oppfølging av barn og ungdom med blod- og kreftsykdommer

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Relevant klinisk erfaring med behandling av barn og ungdom
 • Erfaring fra arbeid med barn/ungdom med sjeldne blodsykdommer er en fordel
 • Interesse for arbeid med register
 • God forståelse og praktisk erfaring med kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetodikk
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Evne til refleksjon og omstilling
 • Jobber selvstendig og tar ansvar for faglig kvalitet og vurderinger
 • Fleksibel, løsningsorientert og jobber godt i tverrfaglige team

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • IA-bedrift