Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikariat

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for nukleærmedisin hører til i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Avdelingen består av tre lokaliteter: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Ved alle tre lokasjoner utføres nukleærmedisinske undersøkelser med gammakamera, SPECT/CT og PET/CT samt radionuklidebehandling. Forskning er en viktig del av vårt arbeid. Søkeren må være innstilt på tjeneste ved alle tre steder. Avdelingen har ingen vaktordning pr. i dag, men det kan bli aktuelt med utvidet åpningstider. Ved intern ansettelse kan det bli andre vikariat ledig. Det kan også være mulighet for forlengelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

Overlegene har ansvar for den daglige driften og det stilles krav til høy faglig kvalitet og deltakelse i multidisiplinære (MDT) møter. Undervisning og aktiv deltakelse i LIS-utdanningen er et krav. Det forventes at overlegene deltar aktivt i veiledning/opplæring av hospitanter og medisinstudenter. Det er ønskelig med deltakelse og initiering av forskningsprosjekter, samt veiledning av MSc og PhD-kandidater innenfor fagområdet.    

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i nukleærmedisin eller tilfredsstille kravene i NM til spesialitet innen nukleærmedisin
 • Søkere må beherske skandinaviske språk, helst norsk 
 • Erfaring innenfor fagområdet er en fordel
 • Pedagogisk/veilederkompetanse og erfaring er en fordel

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og å arbeide i team
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Vi setter pris på faglig nysgjerrighet og fleksibilitet
 • Serviceinnstilling og behjelpelighet rettet mot regionale PET aktører og henvisere er sentralt 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag  
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement