Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikariat

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Fra 1. oktober 2022 har vi et ledig vikariat som overlege ved Avdeling for Patologi ved Oslo universitetssykehus knyttet til faggruppene for urologisk- og gynekologisk patologi. Varigheten vil være på ett år.

Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin har ca. 250 medarbeidere og er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottar ca. 65 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, obduksjon, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskop.

Avdelingen har delt diagnostikken inn i 8 forskjellige faggrupper og det diagnostiske spekteret er bredt, med mange utfordrende og spennende preparater. Vi har et solid, godt og inkluderende arbeidsmiljø med til sammen ca 50 overleger og mer enn 20 LIS fordelt på tre lokalisasjoner.
 
Vi søker erfarne leger i spesialisering eller patologspesialister med erfaring eller interesse innen urologisk og/eller gynekologisk patologi.
Et opphold hos oss vil være spennende og nyttig både for langtkomne LIS, yngre overleger og kolleger med noe mer erfaring.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til diagnostikk av biopsier og operasjonspreparater innen urologisk og gynekologisk patologi, i tillegg til makro opplæring av LIS i rotasjon. 

 • Opplæring og oppfølging av LIS og patologiassistenter
 • Deltagelse i internundervisning

Vi har mange leger i spesialisering i vår avdeling, og oppfølging og opplæring av LIS vil være en naturlig del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjerne spesialist i patologi, men erfarne LIS er også velkomne til å søke
 • Erfaring innen fagområdet vektlegges
 • Vi stiller krav til gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Interessert og engasjert
 • Medarbeideren må være strukturert og ha  evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • Skal tenke helhetlig og lar seg motivere av utfordringer
 • Endringsvillig og  fleksibel
 • Omgjengelig og med gode samarbeidsevner
 • Ansvarlig og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • En arbeidsplass i utvikling gjennom tilpasninger innenfor OUS.
 • Lønn etter avtale. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.