Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikar endokrinologi

Offentlig forvaltning

Endokrinologisk avdeling utreder og behandler alle endokrine problemstillinger; diabetes, sykelig overvekt, thyreoida, parathyreodea, bein-sykdommer, hypofysesykdommer, binyresykdommer og gonade i tillegg til enkelte genetiske tilstander med manifestasjon i det endokrinologiske system.
 
Avdelingen har også en viktig akutt og tilsynsfunksjon i sykehuset med egen vaktordning for legene i avdelingen.
 
 
Avdelingen består av ett sengeområde med 7 senger, en poliklinikk for generell endokrinologi og egen poliklinikk for sykelig overvekt.
I avdelingen jobber det et tverrfaglig team av overleger, diabetessykepleiere, spesialpedagog, leger i spesialisering og klinisk ernæringsfysiolog som sammen jobber mot avdelingens felles mål.
Det er for tiden 9 overleger, 4 LIS 1/2 og 1 LIS 3 tilknyttet avdelingen.
 
Vår overlege på seksjon sykelig overvekt skal i permisjon og vi søker etter vikar for denne stillingen i perioden 01.09.2023 - 31.08.2024. 
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
Gjennomført skandinavisk turnustjeneste/LIS 1.
Dokumenterbar yrkeserfaring med sykelig overvekt vektlegges.
Erfaring med generell endokrinologi og endokrinologisk vakttjeneste.

Gjerne interesse for, og erfaring med forskning.

Personlige egenskaper:

Trives i et dynamisk miljø med stor endokrinologisk bredde
Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
Gode kommunikasjonsevner
Ansvarsbevisst og løsningsorientert
Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
Engasjement og ønske om å bidra i et fellesskap til det beste for avdelingen og Medisinsk Divisjon
Personlig egnethet vektlegges.

LIS 3 med kort tid til spesialisering i endokrinologi kan også bli vurdert for stillingen

Vi tilbyr:

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag