Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikar barneendokrinologi

Offentlig forvaltning

Barnemedisinsk avdeling Ullevål, seksjon for overleger, består av fagenhetene infeksjon, gastro og endokrinologi. I alle fagenhetene jobber dyktige overleger som møter pasientene med høy faglig kompetanse. Hver fagenhet har en egen fagenhetsleder som samordner legegruppen innen sitt fag. Avdelingen er en del av Barne- og ungdomsklinikken som har lokalisasjon både på Ullevål (U) og Rikshospitalet (RH).

Endokrinologisk fagenhet har ansvar for diabetes og spesiell endokrinologi i alle aldersgrupper i barne- og ungdomsårene. I tillegg til lokal- og regionalsykehusfunksjon finnes oppgaver innen flerregionale og nasjonale behandlingstjenester. Fagenheten har en stor poliklinisk virksomhet som utgjør den største delen av arbeidet. Den største pasientgruppen i antall er barn og ungdom med diabetes. I tillegg følges barn med hele spekteret av endokrinologiske lidelser eller tilstander - både poliklinisk og ved innleggelse. Faggruppen har ukentlige fagmøter for kollegial støtte og felles kompetanseutvikling.

Det lyses ut overlegevikariat (10% og 50% stilling) med ønske om snarlig tiltredelse. Utfra avdelingens behov, vil det kunne være mulighet for forlengelse

Den som ansettes må levere politiattest (jamfør Helsepersonelloven).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

Det søkes etter en person med

 • Bred generell pediatrisk erfaring
 • Gode kunnskaper om og erfaring innen diabetes og øvrige endokrinologiske sykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Spesialistgodkjenning i relevant spesialitet. Erfaren LIS har også mulighet til å søke

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • evner å arbeide selvstendig overfor alle pasientgrupper i fagfeltet
 • har evne til struktur og fleksibilitet 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag