Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlegevikar 50 %

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også landets eneste transplantasjonssykehus. Oslo universitetssykehus satser tungt på utdanning av helsepersonell og hvert år tar vi imot cirka 1500 praksisstudenter, 600 medisinske studenter og 800 leger i spesialisering. Våre forskere deltar i internasjonale studier og vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.

Vi har fra 01.02.23 ledig et 50 % vikariat som overlege i radiologi (i 2 måneder, med mulighet for forlengelse) ved Seksjon for nevroradiologi Ullevål, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Seksjonen består av 13 overleger hvorav 12 går i vakt. Stillingen går ikke i vaktordningen. 

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Seksjonen tilbyr en variert og spennende hverdag innen både diagnostikk og intervensjon. Diagnostikken ved hjelp av CT og MR omfatter traumatologi, nevroonkologi, hjerneslagutredning, nevroinflammasjon, nevrodegenerasjon, spinal radiologi samt pediatrisk nevroradiologi. Det er et tett samarbeid med flere av avdelingene på sykehuset med mange daglige demonstrasjoner og ukentlige multidisiplinære fagmøter. Innen intervensjon tilbyr vi et bredt spekter av ryggintervensjon med flere vanlige prosedyrer samt biopsi og verteboplastikk behandling.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i radiologi (eller siste år av spesialistutdanning)
 • Erfaring og utdanning innen nevroradiologi eller interesse for nevroradiologi
 • Gjerne erfaring fra forskning

Personlige egenskaper:

 • Evne til å sette seg inn i kliniske problemstillinger
 • Evne til å lede tverrfaglige møter med god kommunikasjon
 • Nysgjerrighet på fagutvikling, vilje å ta faglige utfordringer
 • Evne til å vise fleksibilitet og effektivitet for å møte de utfordringer som vårt sykehus har

Vi tilbyr:

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø. 
 • Arbeidstid er 38/40 timer per uke.
 • Individuell tilpasning av tjenesteplanen og evt. UTA.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. De er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.