Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overleger (fødselshjelp- og kvinnesykdommer)

Offentlig forvaltning

Gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken OUS er Norges største Gynekologiske avdeling. Vi behandler alle benigne gynekologiske lidelser, og har nært samarbeid med de fire andre avdelingene ved Kvinneklinikken som er Fødeavdelingen, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Avdeling for Fostermedisin, og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Nå utlyser vi 2 faste overlegestillinger med oppstart henholdsvis 01.01.2024 og 01.02. 2024.

Søknaden sendes i Webcruiter sammen med attester som dokumenterer turnustjeneste og annen relevant tjeneste. Bekreftelse på norsk autorisasjon må også vedlegges.

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i Fødselshjelp og kvinnesykdommer.
 • Søkeren må ha en bred klinisk erfaring innen gynekologi, og må være bakvaktskompetent i gynekologi/obstetrikk. 
 • Eventuelle annen spesialkompetanse innen gynekologisk behandling bes spesifisert i søknaden og vil vektlegges etter avdelingens behov.
 • Søkeren må beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.
 • Forskningserfaring vektlegges da avdelingen har betydelige forsknings- og undervisningsoppgaver. 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling.
 • Gode samarbeidsevner både med egne og andre fagrupper samt evne til å jobbe effektivt i team.
 • Fleksibilitet, arbeidsglede og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.