Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - vikariat eller fast stilling

Offentlig forvaltning

Seksjon Kragerø er en del av Sykehuset Telemark HF. Seksjonen består av medisinsk og kirurgisk poliklinikk, dialyseavdeling, laboratorium og i tillegg røntgentjeneste.

Medisinsk poliklinikk har i hovedsak undersøkelser og behandling innenfor områdene hjerte, diabetes, kreft og mage/tarm. Seksjonen har drøyt 20 årsverk, og det er tett samarbeid på tvers av fagområdene. 

Poliklinikken har i mange år hatt to faste leger som nå går av for alder. Samtidig har behovet til våre pasienter endret seg og vi ønsker å knytte til oss leger fra flere spesialiteter for å ivareta den medisinske driften av poliklinikken. Stillingsprosent kan diskuteres og vi er åpne for vikariater av ulik varighet. Dette er en fin mulighet for leger som ønsker å jobbe deler av året i intensive perioder, eller mer regelmessig men ikke full tid.

Arbeidsoppgaver:

 • Poliklinisk arbeide innen relevant spesialitet
 • Medisinsk poliklinikk har veldrevet sykepleierpoliklinikk innenfor fagområdene diabetes, hjerte og kreft. I tillegg gis infusjoner (f.eks. jern) og blodtransfusjoner. Enheten søker engasjerte og  interesserte overleger som kan ta det medisinskfaglige ansvaret for ulike pasientgrupper.
 • Kreftbehandlingen styres av onkologer og hematologer i Skien, men det må være lege til stede lokalt under behandlingene.
 • Innenfor de ulike fagfeltene har poliklinikken nær kontakt med de større fagmiljøene i Skien. 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i indremedisin, kardiolog, endokrinologi, gastroenterologi eller lungemedisin
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Kan jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Ha interesse og engasjement for faglig utvikling. 
 • Være fleksibel og ha breddekompetanse.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God kommunikasjon med pasient, pårørende og kollegaer.

Vi tilbyr:

 • Velorganisert seksjon i godt utstyrte lokaler
 • Gode betingelser - vi kan også være behjelpelig med bolig.
 • Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø.
 • Godt faglig samarbeid med sykehuset i Skien
 • Mulighet for påvirkning av egen arbeidsdag.
 • Dagstilling mandag til fredag.