Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege ved Hormonseksjon

Offentlig forvaltning

Hormonseksjonen ved Sykehuset i Vestfold har ledig en fast 100% stilling som overlege fra 1.1.2024. Det er ønskelig at søker er spesialist i hormonsykdommer eller er nær ferdigutdannet spesialist. 

Stillingen innebærer tett samarbeid med andre leger, sykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer og helsesekretærer på poliklinikken og på sengeposten. Det forventes deltagelse i ett av klinikkens vaktlag. 

Litt om oss:

Hormonseksjonen er organisatorisk en av flere seksjoner ved Hormon-, overvekt- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold. Avdelingen tilbyr et helhetlig tilbud til primærhelsetjenesten om utredning og behandling av voksne med hormonsykdommer. Det er for tiden 5 overleger, 1 konstituert overlege, 4 diabetessykepleiere, 3 ernæringsfysiologer og flere roterende leger i spesialisering tilknyttet poliklinikken. I tillegg har seksjonen en osteoporosepoliklinikk med egen DXA-maskin som driftes av 3 sykepleiere. Hormonseksjonens poliklinikk er samlokalisert med overvektspoliklinikkene for voksne og for barn og ungdom samt forskningsseksjonen for hormonsykdommer, overvekt og ernæring. Vi har et godt, humørfylt og aktivt arbeidsmiljø.

Seksjonen deler sengepost med Hjerteseksjonen og Nyreseksjonen og har i gjennomsnitt 2-3 innlagte pasienter til enhver tid. Overlegene rullerer, men 1 ukes intervall, på å ha ansvaret på postarbeid og tilsyn. Legene deltar i ulike vaktlag på Medisinsk klinikk.

Sykehuset i Vestfold ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandling, rekruttering, fagutvikling og omdømme. 

Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med kort vei til flyplass, hovedstaden og kysten med alle muligheter dette bringer.
www.visitvestfold.no.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som lege med spesialitet i hormonsykdommer
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) og engelsk, både muntlig og skriftlig kommunikasjon og formidling av forskningsresultater
  • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet for stillingen vil ha betydning

Vi tilbyr:

  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.