Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege- Urologisk seksjon

Offentlig forvaltning

Kirurgisk avdeling består av følgende fagseksjoner: gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi og plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Urologisk seksjon har per i dag 7 overlegestillinger, inkludert seksjonsleder. Det er LIS i B-grenstillinger og LIS i rotasjon tilknyttet seksjon.

Urologisk seksjon har sin polikliniske behandling, operative virksomhet og inneliggende pasienter på sykehuset Kalnes. All øyeblikkelig hjelp er samlet på Kalnes. Dagkirurgi og TUR-kirurgi foregår ved Sykehuset Østfold Moss. Det utføres mye fleksibel endoskopi, inkl. URS. Seksjonen har lang erfaring med laparoskopisk nyrekirurgi og vi har etablert robotkirurgi. Utredning i pakkeforløp og tverrfaglig samarbeid står sentralt.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med urologiske lidelser, både inneliggende og ved polikliniske konsultasjoner
 • Regelmessig ambulering til Moss for elektive operasjoner
 • Deltakelse i seksjonens undervisningsopplegg, utdanning av LIS og kvalitetssikring
 • Deltakelse i seksjonert tertiærvaktsjikt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i urologi eller LIS som snart er spesialist
 • Bred kirurgisk erfaring med interesse for stenkirurgi
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk godt - muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig miljø med erfarne spesialister
 • Et godt samarbeid med MR- og intervensjonsradiologer, onkologer og patologer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.