Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege TSB/LAR

Offentlig forvaltning

Poliklinikk TSB i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) søker ny Overlege
Seksjon TSB har ledig 100 % fast stilling for overlege innenfor fagfeltet rus og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er en del av et robust fagmiljø av dyktige kollegaer ved Sykehuset Telemark. Vi har både spesialister i psykiatri og spesialister i rus og avhengighetsmedisin fordelt på 4 overlegestillinger, hvorav 1 nå er ledig. Avdelingen er fylkesdekkende slik at medarbeidere hos oss vil kunne få mulighet til å arbeide på tvers av hele fylket fra Kragerø i sør til Gaustatoppen i nord. Stillingen vil ha base i Skien eller Kragerø, etter avtale. Vi søker spesialister som vil være med å skape pasientens helsetjeneste og drive avdelingen sammen med kolleger fra egen og andre yrkesgrupper.

Hvem er vi?
Seksjon for TSB er en poliklinikk med lokasjoner i Skien, Kragerø og Notodden, hvor målgruppa er personer med moderate til alvorlige avhengighetsproblemer knyttet til bruk av legale og illegale rusmidler. Tilbudet er frivillig og primært rettet mot voksne i alle aldersgrupper. I tillegg til kartlegging og behandling av ruslidelsen skal pasienten motta en helhetlig kartlegging og vurdering av behov for behandling av psykiske lidelser. Poliklinikken kan også gi et tilpasset tilbud til aldersgruppen 15-18 år i samarbeid med instanser med tjenester spesielt rettet mot barn og unge. Seksjonen har ansvar for ca 350 pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). LAR er en behandling for opioidavhengighet hvor opioidholdige legemidler inngår i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Sykehuset Telemark har egen seksjon med tilbud om avrusning og ø-hjelp rus som poliklinikken samarbeider tett med, i tillegg til de mange tilbud innenfor psykisk helsevern i KPR.

Vi er opptatt av ny kunnskap og deltar i forskning innenfor rusfeltet, og er aktive i ulike fagforum som blant annet nasjonalt LAR nettverk. Klinikken har 2 LIS stillinger for leger som ønsker spesialisering i rus og avhengighetsmedisin. Seksjon TSB består av en tverrfaglig sammensatt faggruppe med helsefaglig, sosialfaglig og psykologfaglig behandlere, hvor de fleste har relevant videreutdanning eller spesialisering. 

Vi er en sentral poliklinikk med distriktsnær utøvelse av tjenestetilbudet. Du vil få en fleksibel variasjon av fast kontortid og ambulant aktivitet, men også benytte digitale tjenester til det beste for pasientene. Vi er omgitt av vakre fjell, vann og skog og ønsker nettopp deg velkommen til Telemark!  Bli med på laget når vi skal videreutvikle tjenesten til pasientgrupper innenfor TSB. Vi ønsker å fokusere på kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling for pasientene. 

  Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
  Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679). 

   

  Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i psykiatri / spesialist i rus og avhengighetsmedisin 

  Personlige egenskaper:

  • Gode kommunikasjonsferdigheter på Norsk både muntlig og skriftlig
  • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
  • Trives med varierte dager med både fast kontortid og aktivt utadrettet arbeid
  • Har et faglig engasjement for pasienter til målgruppen 
  • Sertifikat

  Vi tilbyr:

  • Et aktivt fagmiljø
  • Mulighet for fagutvikling og forskning 
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Meget gode pensjonsordninger, se www.KLP.no

  Telemark som bo- og arbeidsregion tilbyr:

  • God barnehagedekning
  • Skoletilbud fra barneskole til høyskole/universitet
  • Moderate boligpriser
  • Levende byområder med et aktivt kulturliv
  • Mulighet for å bo landlig uten lang reisevei til arbeid
  • Unike turmuligheter med fantastisk skjærgård og kort vei til høyfjellet (Telemark turistforening)