Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege TSB/LAR

Offentlig forvaltning

Nyetablert avdeling for polikliniske tjenester innen TSB og psykosefeltet, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF
Ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) har vi ledig stilling for overlege innenfor fagfeltet rus og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri i nyopprettet avdeling for polikliniske tjenester innenfor TSB og psykose.  Stillingen er tilknyttet Grenland/Vestmar.

Vi er omgitt av vakre fjell, vann og skog og ønsker nettopp deg velkommen til Telemark!  Bli med på laget når vi nå skal videreutvikle tjenesten til pasientgrupper innenfor TSB. Den nye avdelingen blir stor nok til at vi kan bygge opp spesialiserte behandlingstilbud og nær nok til å utøve gode distriktsnære tjenester.

Vi ønsker å fokusere enda mer på kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling for pasientene. 
Fra en desentralisert modell ønsker vi nå å skape et større fagfelleskap som sikrer faglig utvikling, mulighet for forskning, og videreutvikle spissede spesialiserte tilbud.

Vi søker spesialister som vil være med å skape pasientens helsetjeneste og drive avdelingen sammen med kolleger fra egen og andre yrkesgrupper.

Avdelingen vil være fylkesdekkende slik at medarbeidere hos oss vil kunne få mulighet til å arbeide på tvers av hele fylket fra Kragerø i sør til Gaustatoppen i nord. Vi skal bygge en sentral poliklinikk med distriktsnær utøvelse av tjenestetilbudet. Du vil få stor fleksibilitet med variasjon av fast kontortid, aktivt ambulant aktivitet, men også benytte digitale løsninger til det beste for pasientene.

 • 100 % fast stilling  med tiltredelse helst fra august eller etter avtale
 • 100 % fast stilling med tiltredelse fra november eller senere eller etter avtale

Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Drive pasientbehandling av høy faglig kvalitet innenfor tverrfaglig spesialisert behandling
 • Bidra til utviklingen av en faglig sterk avdeling for en pasientgruppe med alvorlig og sammensatt problematikk  
 • Sørge for godt samarbeid innad i foretaket (inkl somatiske avdelinger)
 • Sørge for god samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til godt samspill med brukerne og deres organisasjoner
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper
 • Bakvaktsordning

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri
 • Spesialist i rus og avhengighetsmedisin 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Trives med varierte dager med både fast kontortid og aktivt utadrettet arbeid
 • Har høyt faglig engasjement for pasienter til målgruppen 

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid
 • Et aktivt fagmiljø
 • Mulighet for fagutvikling og forskning 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Meget gode pensjonsordninger, se www.KLP.no

Telemark som bo- og arbeidsregion tilbyr:

 • God barnehagedekning
 • Skoletilbud fra barneskole til høyskole
 • Moderate boligpriser
 • Levende by områder med et aktivt kulturliv
 • Mulighet for å bo landlig uten lang reisevei til arbeid
 • Unike turmuligheter med fantastisk skjærgård og kort vei til høyfjellet (Telemark turistforening)